doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc.

Bydlím na Žižkově a pracuji na Vysoké škole ekonomické v Praze. Jezdím tedy do práce tramvají č. 9. V roce 2009 jsem se stal členem TOP 09 a zakládal jsem místní organizaci Praha 3. Předtím jsem nebyl členem žádné strany.

V roce 2010 jsem byl za TOP 09 zvolen do Zastupitelstva hl. města Prahy a v roce 2013 po rozpadu koalice s ODS jsem se stal pražským radním pro zdravotnictví, sociální politiku a bydlení. Ve funkci radního, kterou chápu jako službu občanům, se mi povedlo během roku několik dobrých věcí. Například se podařilo po dohodě s městem Říčany zachránit Olivovu dětskou léčebnu, která stála před bankrotem. Praha převzala plně odpovědnost za toto zařízení a léčebna je dnes opět otevřená pro děti. Prosadili jsme zvýšení finančních prostředků určených pro neziskové organizace pracující v oblasti zdravotní, sociální a protidrogové. Rovněž magistrátní příspěvkové organizace (domovy důchodců, domovy pro osoby zdravotně postižené) se dočkali po rocích škrtů zvýšení dotací, aby mohli zajistit důstojnou kvalitu služeb pro své klienty a aby mohli stabilizovat své pracovníky, jejichž práce je dlouhodobě podhodnocena. Přes zimu jsme zajistili dostatečný počet míst pro osoby bez přístřeší. Lidé nemrzli v chladných nocích na ulicích nebo v tramvajích, každý měl možnost najít přístřeší, dát si horký čaj, osprchovat se, či vyhledat základní zdravotnickou pomoc. Tím se také snížily negativní dopady spojené s bezdomovectvím na ostatní obyvatele. Založili jsme komisi Rady hl. města pro otázky seniorů, abychom navázali užší spolupráci mezi městem a seniorskými organizacemi. Musíme být připraveni na proces stárnutí české populace. Hlavní město schválilo dlouhodobé strategické dokumenty v oblasti drogové politiky a prevence rizikového chování. Podařilo se prohloubit trochu opomíjenou spolupráci s neziskovými organizacemi a městskými částmi. Záměrem je pomoci lidem v nouzi a zároveň minimalizovat negativní dopady na obyvatele Prahy. Podařilo se rozjet dlouho připravovanou privatizaci magistrátních bytů. Nyní jsme zhruba v jedné třetině schváleného plánu a za TOP 09 mohu garantovat, že budeme prosazovat dokončení tohoto plánu privatizace. Nájemníci se nemusí bát, že bychom tento plán po volbách zastavili. Zjednodušili jsme pravidla pro nájemníky magistrátních bytů a zvýšili jsme počet bytů určených pro seniory a pro učitele.

Rád bych ve své práci pro občany pokračoval a využil svých magistrátních zkušeností též pro Prahu 3.

V říjnových volbách 2014 jsem byl zvolen do Zastupitelstva městské části Praha 3 a také do Zastupitelstva hlavního města Prahy.

Funkce:

Zastupitel MČ Praha 3

Kontakt:

Tel.:

E-mail:

martin.dlouhy@gmail.com