Mgr. Jaroslava Suková

Narodila jsem se v roce 1964. V roce 1988 jsem úspěšně absolvovala Filozofickou fakultu UK v Praze obor pedagogika - péče o nemocné.

Dlouhodobě se věnuji problematice života seniorů žijících na Praze 3. Pro zlepšení jejich životního stylu pořádám fyzioterapeutické masáže a diskuze o zdravém životním stylu. Prioritou je podpora rozvoje mezilidských vztahů. Považuji za nutnost se systematicky věnovat narůstající skupině aktivních seniorů na Praze 3. Každý člověk by měl počítat s tím, že jednou zestárne a svou prací chci přispívat k tomu, aby se generace seniorů cítila i v tomto věku právoplatnými členy naší komunity a aby se svými zhoršujícími se smyslovými a pohybovými schopnostmi nebyli izolováni od dění kolem sebe.

Pedagogika je moji druhou odborností a jsem přesvědčena, že výchova a vzdělání jsou cestou, jak učinit tento svět lepší a proto školství považuji za prioritní agendu, která musí být radnicí preferována.

Členkou TOP09 jsem od roku 2009. V roce 2010 jsem byla zvolena do Zastupitelstva městské části Praha 3 a od června 2014 jsem vykonávala funkci zástupkyně starostky s kompetencemi ekonomika, majetek a státní podniky v likvidaci. Dne 4.11. 2014 jsem byla ZMČ Praha 3 zvolen do funkce členky Rady městské části Praha 3 v rámci koalice TOP09, ODS, ČSSD a VPM-NK.

Členka Rady městské části Praha 3

Havlíčkovo náměstí 9, Praha 3
E-mail: sukova.jaroslava@praha3.cz
Tel.: 222 116 220, 603 803 505

Kompetence:

  • školství a volný čas dětí a mládeže

  • spolková činnost a neziskové organizace

  • grantová podpor