Ing. Jan Vokál

Bezprostředně po návratu z porodnice na Praze 2 jsem začal žít na Žižkově. Zde jsem úspěšně absolvoval Mateřskou školu Na Balkáně, Základní školu Chmelnice, Gymnázium Pražačka a VŠE obor ekonomická statistika.

Již v závěrečné fázi studia jsem začal pracovat jako osoba samostatně výdělečně činná v oboru ekonomického poradenství. Do roku 1996 byla toto hlavní náplň mé práci a předmět obživy. V roce 1996 jsem nastoupil jako finanční ředitel do dceřiné firmy mezinárodního koncernu, kde pracuji dodnes. Pro mateřskou firmu jsem spoluvybudoval další společnosti: výrobní závod v Kaplici a investiční společnost v Praze. Závod v Kaplici se stal významným a oblíbeným místním zaměstnavatelem. Ve všech českých dceřiných firmách jsem se hlavní měrou podílel na zavedení koncernového ekonomického softwaru. OSVČ zůstává vedlejší činností zanedbatelného objemu.

Další mou vedlejší aktivitou jsou vzduchoplavba a provoz malé vodní elektrárny.

Na VŠE jsem se jako člen statistického stávkového výboru aktivně účastnil na změně režimu.

Jako zástupci studentů mi v prvních porevolučních komunálních volbách byla nabídnuta účast na kandidátce Občanského Fóra. Kandidaturu jsem přijal a do zastupitelstva MČ Prahy 3 byl zvolen. V zastupitelstvu jsem pracoval po celé funkční období.

V roce 2009 jsem vstoupil do TOP09 (do té doby nebyl v žádné politické straně) a v roce 2010 úspěšně po delší pauze opět kandidoval do zastupitelstva Prahy 3. V následujícím volebním období jsem byl neuvolněným (tedy neplaceným) radním Prahy 3. V této funkci se mi kromě jiného podařilo objevit a zařídit výpověď několika velmi nevýhodných smluv, zamezit výstavbě několika obřích bigboardů a spolupodílet se na fůzi „trojkových“ akciových společností. Chci dále přispívat k zefektivnění úřadu a plnému naplnění teze, že Městský úřad je zde pro občany, nikoliv naopak.

V říjnových volbách 2014 jsem byl opět zvolen do Zastupitelstva městské části Praha 3 a také jsem byl svými spolustraníky zvolen předsedou klubu zastupitelů TOP09.

Funkce:

Zastupitel MČ Praha 3, předseda Klubu zastupitelů TOP 09

Kontakt:

Tel.:

E-mail:

vokal.jan@praha3.cz