3. 12. 2014

RNDr. Jan Materna, Ph.D.

Narodil jsem se 21. 12. 1967 v Mnichově Hradišti, kde jsem žil až do ukončení studia na místním gymnáziu. V roce 1992 jsem úspěšně dokončil magisterské studium jaderné fyziky na MFF UK v Praze, kde jsem i následně v roce 2000 završil své akademické vzdělání obhájením dizertační práce.

Již v průběhu svého doktorského studia jsem se začal věnovat oblasti ekonomiky a řízení společností, která se postupně stala hlavní náplní mé práce. Prošel jsem postupně několika společnostmi na různých řídících pozicích od náměstka-zástupce ředitele až po ředitele-předsedu představenstva. V roce 2007 jsem založil vlastní společnost, která poskytuje služby klientům v oblastech jako je vedení účetnictví, ekonomiky, poradenství v oblasti správy společností a jejich transformací, administrativních služeb, emise dluhopisů atd. V současnosti a blízké minulosti jsem se v pozici člena představenstva a následně i ředitele věnoval fůzi a optimalizaci fungování společnosti Správa majetkového portfolia, a.s., jejímž vlastníkem je Městská část Praha 3.  Jako člen představenstva společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci od roku 2011, kdy mne do funkce navrhli a zvolili zástupci malých akcionářů, se snažím dosáhnout posunu ve věci návratu co největší části majetku do společnosti a urychlení výplaty prostředků akcionářům.  Pracuji i jako člen dozorčích a správních rad dalších společností a nadačních fondů.

 Dne 4.11. 2014 jsem byl ZMČ Praha 3 zvolen do funkce zástupce starostky v rámci koalice TOP09, ODS, ČSSD a VPM-NK.

Zástupce starostky městské části Praha 3


Havlíčkovo náměstí 9, Praha 3
E-mail: materna.jan@praha3.cz
Tel.: 222 116 220

Kompetence:

  • finance

  • životní prostředí

  • privatizace