Primátorka Krnáčová bude chodit po Praze v přestrojení

2. 4. 2017

Ve středu 29.3. proběhla na magistrátu schůzka primátorky se zástupci MČ Praha 2, které se účastnil náš radní pro bezpečnost Martin Víšek společně se starostkou MČ Praha 2 Janou Černochovou a zástupci obyvatel Prahy 2, kteří nejvíce trpí hlukem způsobeným nočním provozem PM clubu v Trojické ulici a provozem na Náplavce.


PM club
Městská část Praha 2 v minulosti žádala o přijetí obecně závazné vyhlášky ohledně úpravy provozní doby v konkrétní lokalitě, a to v ulici Trojická, kde sídlí PM club, jenž je využíván zejména studenty, ale i firmami k pořádání zábav trvajících do časných raních hodin. Obyvatelé přilehlých ulic trpí nejen nadměrným hlukem způsobeným ať již hlasitou hudbou nebo samotnými účastníky zábav, kteří se shlukují na ulici, ale také znečištěním okolních ulic od skla či zvratků. Přijetí této vyhlášky je v kompetenci Magistrátu hl. m. Prahy. Primátorka ovšem pro její schválení neshledává dostatečné důvody. Na závěr schůzky se zástupci MČ Praha 2 prohlásila, že do dané lokality se půjde podívat v přestrojení. Dodejme, že toto již svého času praktikoval Pavel Bém, který v přestrojení kontroloval pražské taxikáře, ovšem nutno dodat, že se v této oblasti ani po jeho "kontrole" příliš nezměnilo. Schůzka proto nevedla k žádnému závěru, primátorka pouze předvedla své arogantní způsoby a naprosto neslušné jednání, které korunovala tím, že mezi účastníky schůzky nechala pobíhat jakéhosi psa.


Náplavka
Druhým bodem zmíněného jednání s primátorkou Krnáčovou byla také situace na náplavce u Rašínova nábřeží, které je ve správě městské firmy TCP, ovšem veškeré negativní jevy spojené s koncentrací velkého množství lidí odnáší Městská část Praha 2. Během letní sezóny se z náplavky stává místo masových akcí a koncertů. Doby, kdy náplavka byla místem pro strávení příjemného večera s přáteli, už minula. Nyní se náplavka stává místem masových akcí, často zde není ani k hnutí, lodě kotví zcela nekoordinovaně a mnoho podnikatelů prodává nápoje "na černo" z baru přímo ve svých lodí, ačkoliv pro takovou podnikatelskou činnost je třeba mít povolení. Doba nočního klidu je pro oblast náplavky posunuta do 24:00, kdežto restaurační zařízení se zahrádkami musí dodržovat noční klid již od 22:00. Ani v této oblasti primátorka Krnáčová nehodlá podniknout žádné kroky, protože tam podle jejích slov chodí její přátelé a jí samotné vyhovuje, že náplavka takto žije. To, že se v přilehlých domech v létě nedá spát a z náplavky se stává festivalový park uprostřed obydlené centrální městské části, ji nezajímá.

Radní MČ Praha 2 pro oblast bezpečnostni Martin Víšek (TOP 09) proto na nejbližším Zastupitelstvu HMP dne 30.3.2017 paní primátorku v těchto záležitostech interpeloval. Paní primátorka stejně jako většina koaličních zastupitelů v době interpelací opustili zasedací sál a odebrali se na oběd do magistrátní kantýny.
Plné texty interpelací vám přinášíme níže. Primátorka Krnáčová by našemu radnímu Martinu Víškovi měla písemně odpovědět. Odpověď budeme s napětím očekávat.

Plný text interpelace k PM clubu:


Dobrý den, Martin Víšek, zástupce starostky pro oblast informatiky, bezpečnosti a prevence kriminality na městské části Praha 2.
Vážená paní primátorko, nedávno jsme od Vás obdrželi dopis, ve kterém jste nám sdělila, že zamítáte naši žádost o změnu obecně závazné vyhlášky (úprava provozní doby v určené lokalitě, která se dlouhodobě potýká s rušením nočního klidu. Konkrétně se jedná o lokalitu poblíž Náplavky a provozovnu PM Club).
A tak bych Vás tímto chtěl požádat o odpověď na jednoduchou otázku:
Co konkrétně více může udělat městská část Praha 2 k tomu, aby zajistila klid a bezpečí pro své občany? Ve Vašem dopise jste mimo jiné uvedla, že máme dost možností k tomu, abychom si problémy vyřešili sami. Za uplynulé roky jsme využili veškerých zákonných možností, které jako městská část máme. Bohužel bezvýsledně. Samozřejmě včetně spolupráce s Městskou policií. MP je však řízena Vámi, magistrátem, nikoliv městskou částí. Od ředitele MP Praha 2 pana Bc. Václava Vozdeckého neustále slýcháme jen výmluvy na podstav, nedostatek strážníků a to, že když dá hlídku do této problematické lokality, bude mu chybět jinde (např. na Karlově náměstí). Dobře, ale když už tam ta hlídka nakonec je, proč se strážníci raději dívají zpovzdálí a rozhodně nepřekypují ochotou situaci řešit a zasáhnout??? Na včerejším jednání, které u Vás proběhlo i za účasti zástupců našich občanů bydlících v této lokalitě, jste nakonec prohlásila, že si to tam půjdete zkontrolovat sama. Dobrý nápad, rozhodování pouze od stolu nebývá optimální. Ovšem zcela jste nás dostala tím, že tam chcete jít v přestrojení, zamaskovaná tak, že vás nikdo, ani my, nebudeme mít šanci poznat. Chápu, že asi chcete napodobovat jednoho svého předchůdce, který se kdysi po Praze potuloval jako obstarožní Ital s cílem chytat nepoctivé taxikáře – a výsledek není dodnes vidět. Rád bych Vás informoval, že se nemusíte bát toho, že by vás někdo poznal. Spousta našich občanů Vás nepozná ani bez maskování...
Vážená paní primátorko, nejen já, ale i občané naší městské části se těší na Vaši písemnou odpověď. Na Praze 2 je stále bezpečno (i když ne Vaší zásluhou) a tak mezi nás, na Prahu 2, můžete zavítat i častěji, a klidně i bez zamaskování.

Plný text interpelace k situaci na náplavce:


Dobrý den ještě jednou, Martin Víšek, zástupce starostky, městská část Praha 2.
Má druhá interpelace se týká situace na Náplavce, od železničního mostu k mostu Jiráskovu. Což dnes znamená nejživější a nejnavštěvovanější část Náplavky. Jak chcete řešit rok od roku narůstající hlukovou zátěž? Narůstající počet monstrózních akcí, probíhajících nepřetržitě celý víkend? Jak chcete řešit stále se zvyšující počet návštěvníků Náplavky? Včera na jednání u Vás jsme se nedozvěděli prakticky nic. Kromě toho, že tam občas chodíte a že se Vám tam líbí. No jistě, vy tam nebydlíte. Tento týden nás kontaktoval pořadatel za Cargo Gallery s tím, že na jejich akci 19.5. by mělo dorazit údajně až 19.000 lidí! Takže část by měla být na Náplavce a (mnohem menší) část na lodi – ovšem jak jsme se včera u Vás dozvěděli, co je na vodě, to neřešíte, že? Problém není jen v hluku, ale také ve zvyšujícím se znečištění náplavky a přilehlých ulic. Ano, úklid Náplavky řešíte, dokonce tam hodláte umístit tzv. chytré koše – vzhledem k množství lidí v sezoně na Náplavce vám mohu zcela jistě už teď, bez jakékoliv „smart aplikace" sdělit, že budou neustále plné, takže když tam rovnou objednáte permanentní vývoz, můžete i ušetřit. Ovšem zátěž je přenášená množstvím akcí a návštěvníků i do sousedících ulic Prahy 2, jejichž úklid musíme platit my z našeho rozpočtu. Protože vy sama jste nadšena z toho, jak Náplavka žije, a nic omezovat nechcete, ptám se, budete nám kompenzovat naše neustále se zvyšující náklady na úklid v této lokalitě? A proč vlastně mají provozovny na Náplavce výjimku ohledně provozní doby? Zahrádky u restaurací musí končit ve 22:00hod. Na náplavce toto neplatí, tam je posun až na 24:00hod. Přijde Vám to fér vůči ostatním podnikatelům, kteří musí dodržovat jiné platné omezení? A opravdu jednáte s péčí řádného hospodáře v případě městské akciové společnosti TCP, která je mimo jiné pověřena i správou této Náplavky? A vybírá směšné poplatky od jednotlivých provozovatelů, jejichž tržby jsou během sezóny v desítkách tisíc Kč denně? V této souvislosti bych se ještě rád zeptal, v jakém vztahu s TCP a.s. je soukromá firma Cost Control s.r.o, jejímž jednatelem je pan Hynek Vlas (svého času zástupce ředitele ÚOOZ)? Ptám se z toho důvodu, že tato soukromá firma nám zasílá k podpisu smlouvy mezi námi jakožto městskou částí a TCP a.s.
Předem děkuji za Vaše písemné odpovědi.

Galerie
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme