Nová akciová společnost vytvořená městskou částí

Článek z čísla 11/2016 Novin Prahy 2

3. 11. 2016

Jako radní pověřený správou majetku městské části jsem se od počátku podílel na přípravě změny systému správy. Stávající systém správy nemovitostí realizovaný prostřednictvím pěti externích správních firem vyžadoval, nejen s ohledem na klesající počet spravovaných domů vlivem prodejů, provedení změny. Po zpracování odborných analýz a vyhodnocení všech pro a proti převládl celkem jednoznačně názor, že nejvhodnějším řešením je založení správní firmy vlastněné ze 100 % městskou částí.
Nepodporoval bych takovou transformaci správy majetku, kdybych od ní neočekával zlepšení dvou základních kritérií, tj. zlepšení ekonomických parametrů, jednoduše řečeno zlevnění správy majetku městské části, při současném zkvalitnění služeb zajišťovaných správcem. Očekávání zlevnění správy realizované vlastní firmou oproti současnému modelu pěti externích firem, kdy každá dosahuje nezanedbatelného zisku, se jeví jako logické. Zlepšení kvality správy lze očekávat minimálně proto, že vlastní správní firma může pružně reagovat na požadavky vlastníka, resp. uživatelů domů, což dosud komplikoval fakt, že smluvní podmínky se stávajícími správními firmami nelze měnit zásadním způsobem bez vypsání a realizování nové veřejné zakázky na správu majetku.
Do jaké míry se ale tato očekávání naplní, záleží na tom, zda se povede vybudovat efektivní firmu, tj. především tým lidí, kteří problematice rozumějí a mají chuť dělat svoji práci co nejlépe. Já věřím, že se to podaří, i když si uvědomuji, že založení zcela nové společnosti na „zelené louce“ a převzetí téměř čtyř tisíc jednotek do správy v podstatě ze dne na den je nesmírně obtížný úkol.
Počítám proto i s určitými „porodními bolestmi“ naší nově založené společnosti, a věřím, že se tyto setkají i s pochopením obyvatelů domů v její správě.

Ing. Michael Grundler

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme