Náš tým na radnici Prahy 13

29. 9. 2014

Představujeme vám náš tým lidí připravených pro práci na radnici naší městské části.

vojta

Ing. Vojtěch Šeferna
Kandiduji na starostu Prahy 13 za TOP09. Přivádím tým zkušených lidí nabízejících znalosti a otevřený přístup. Nabízíme řešení pro budoucnost našeho města.
Biografie: 46 let, šťastně ženatý, dvě děti. Narozen v Praze, kde žiji dosud.
Vyznání:praktikující katolík.
Profese: patentový zástupce.
Vzdělání: absolvent ČVUT-FEL obor technická kybernetika.
Politické angažmá: člen TOP09 od října 2009. Nyní předseda regionální organizace TOP09 Praha 13.
Zájmy a koníčky: politika :-), běh, paragliding, hokej, sálový fotbal, četba, společenské hry, aktivity v přírodě (vysokohorská i běžná turistika, sjíždění řek, cyklistika, houbaření), ...
Význačná vlastnost: zvědavost (co, proč, jak, kdy, kde?)
Oblíbené knihy: Kámen a bolest, Šogún, Kafka na pobřeží, Jít krást koně, ...

praus

Doc. Ing. Petr Praus, CSc.

Je mi 54 let, jsem ženatý a mám dva dospělé syny. V Praze žiji od svého narození, vystudoval jsem zde Elektrotechnickou fakultu ČVUT a poté absolvoval postgraduální studium v oboru fyziky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde se v současnosti věnuji vědecké a pedagogické práci. Mám blízký vztah ke sportu, aktivně se věnuji vytrvalostním běhu, cyklistice a lyžování.

Do komunální politiky jsem vstoupil zhruba před osmi lety v rámci občanských aktivit v městské části Praha 13, jejichž hlavní motivací bylo zlepšení životních podmínek občanů v sídlištním prostředí a celková nespokojenost s fungováním radnice. V roce 2010 jsem se stal členem TOP 09 a v komunálních volbách jsem byl zvolen zastupitelem MČ Praha 13. Věnoval jsem se zejména otázkám dopravy v klidu (řešení parkování), územního plánování a bezpečnosti sídlištního prostředí. Z mého povolání pak přirozeně vyplývá i zájem o problematiku školství a vzdělávání. Komunální politika má bezprostřední vliv na místo, kde žijeme, plyne sem nemalá část našich daní a obvykle zde trávíme nejvíce času. Práci v této oblasti proto považuji za velmi potřebnou a je pro mne i cennou životní zkušeností.

katerina

Ing. Kateřina Helikarová

Pocházím z Prahy - Košíř a od roku 1986 žiji s manželem a dcerami na Lužinách. Profesně se specializuji na financování veřejných služeb a hospodaření státu a územních samospráv.

V současném volebním období jsem členkou zastupitelstva Prahy 13 a členkou finančního výboru a bytové komise. Náš zastupitelský klub pracuje v opozici a jako takoví čelíme vládnoucí koalici ODS, ČSSD a Občanské koalice Prahy 13, která prohloubila zadlužení městské části a utratila většinu výnosů z prodeje bytů. Za úspěch klubu TOP 09 považuji snížení nákladů investičních akcí, zlepšení podmínek k parkování a zastavení některých nevýhodných transakcí, například prodeje obecních pozemků u metra Lužiny.

Letos se budu opět ucházet o hlasy spoluobčanů na kandidátní listině TOP 09. Mým hlavním cílem je prosadit stabilizaci hospodaření obce. Cestu vidím v lepším využívání obecního majetku, ve snížení provozních nákladů a v přehodnocení naplánovaných investic.

radek

Ing. Radek Dlesk, MBA

Je mi 42 let, jsem šťastně ženatý a mám dvě děti. Povoláním jsem ekonom a živím se jako odborník v oblasti řízení finančních, zejména kreditních rizik ve finančním sektoru.

Jsem rodilý Pražan a v Praze 13 bydlím již dvanáct let. Aktivně se zajímám o dění kolem sebe jak v oblasti komunální, tak i celostátní politiky. Až do roku 2009 jsem nikdy nebyl členem žádné politické strany. Ve zmíněném roce jsem vstoupil do TOP 09 a od té doby jí zůstal věrný. Poslední čtyři roky jsem se snažil aktivně zasahovat do dění v naší městské části z lavice opozičního zastupitele. Bohužel, naprostou většinu našich aktivit směřujících ke zlepšení života v Praze 13 současná modro-oranžová koalice vládnoucí na naší radnici zablokovala. Naopak prosadila mnoho záměrů, jež v konečném důsledku nebudou k prospěchu dalšího zdravého rozvoje naší městské části.

V komunální politice se věnuji zejména oblastem, které mi jsou profesně blízké, tedy finančnímu hospodaření a ekonomii. Jako odborník v dané oblasti musím bohužel konstatovat, že současná finanční situace naší obce je krajně nepříznivá. Naprostá většina zdrojů, které minulé a současné vedení radnice získalo privatizováním rozsáhlého bytového fondu a prodejem dalšího majetku, se netransparentně rozplynula v neprůhledných a často předražených projektech, jejichž účelnost a budoucí přínosy jsou někdy velmi diskutabilní. V současnosti jsou finanční rezervy naší městské části minimální, respektive téměř žádné, přičemž budoucí hospodaření radnice je zatíženo na mnoho let dopředu úvěrem za stavbu budovy radnice, jakož i zvýšenými provozními náklady plynoucími z dříve realizovaných projektů.

Naším hlavním cílem v oblasti finančního hospodaření tedy musí být prioritně stabilizace rozpočtu naší městské části, snížení dluhového zatížení a následný udržitelný rozvoj obce.

jakub

Mgr. Jakub Lapáček

Narodil jsem se v roce 1980 v Kladně. Vystudoval jsem právo a od roku 2007 působím na Vrchním soudě v Praze. Od roku 2009 jsem členem TOP09. Po volbách v roce 2010 jsem byl zvolen do zastupitelstva městské části Praha 13, kde jsem členem kontrolního výboru, přičemž v rámci své činnosti jsem se zabýval rozkrýváním causy Key Investments, zásadními oblastmi zájmu jsou transparentnost ve veřejných zakázkách a ve veřejném sektoru vůbec. Budu se dále věnovat dění na Praze 13 jakož i v Hlavním městě Praze. Ovládám anglický, německý a francouzský jazyk.
 
Mými koníčky jsou sport (lyžování, tenis, plavání, turistika), divadlo a hudba, jíž se věnuji i aktivně formou hry na kytaru a piano. Mám rád slušné lidi, moře a dobré víno. Mezi osobnosti, jež mě inspirují, patří Winston Churchill a Jára Cimrman.

Radek Dlesk