Zastupitelstvo schválilo připomínky k Metropolitnímu plánu

13. 8. 2018

Na jednání zastupitelstva MČ Praha 12 dne 17.7.2018 jsme schvalovali připomínky k budoucímu Metropolitnímu plánu. Jedná se o zcela zásadní dokument, který ovlivní tvář městské části v příštích desetiletích. Pro schválení připomínek nakonec hlasovalo všech 18 přítomných zastupitelů ze všech klubů zastupitelstva s výjimkou jediného. Klub ANO se rozhodl zastupitelstvo bojkotovat a na zastupitelstvo nedorazil nejen starosta, ale ani jediný zastupitel nejpočetnějšího klubu.


     Jako člen komise pro územní rozvoj jsem budoucím metropolitním plánem trávil desítky hodin práce a studia jednotlivých lokalit. Podařilo se nám tak dát dohromady velké množství připomínek. I tak jsem na zastupitelstvu navrhnul dalších 19 připomínek a jsem rád, že všichni přítomní zastupitelé tyto připomínky podpořili. Zcela zásadní je pro nás ochrana zeleně a místních parků. Nelze do nekonečna zabírat další a další zelené plochy. Konkrétně se jedná parky v níže uvedených lokalitách a všechny tyto připomínky jsou přesunuty mezi připomínky zásadní:

  • Staré Modřany – plochu vedle současného zahradnictví označit jako park, západní část ponechat jako zahradnictví, případně umožnit rozšíření hřbitova
  • Tylova čtvrť – změnit rozvojovou plochu 413/134/2186 na místní park s rekreačním využitím, plochu severně od ulice Povodňová stanovit jako místní park, pozemek navazující na projekt U Dubu vyjmout z transformační plochy a stanovit zde park
  • Komořany – veřejně přístupné části bloku kolem sídlištní zástavby u ulic U Vlečky, Krupná a Na Komořsku stanovit jako park ve volné zástavbě
  • Cukrovar Modřany – vymezit místní park v ploše západně od ulice Nad Zavážkou
  • Tyršova čtvrť – rozšířit park u Modřanské školy
  • Čechova čtvrť – Sad nad Násirovým náměstím vymezit jako park
  • Sídliště Libuš – rozšířit park ve volné zástavbě i na plochu mezi MŠ Smolkova a areál TEMPO


     Druhou neméně důležitou oblastí je zachování současné komerční vybavenosti. Pokud bude pozemek určen pro komerční vybavenost, tak by na něm v budoucnu neměl vzniknout bytový dům. Z tohoto důvodu jsem mezi zásadní připomínky navrhnul přesunout následující připomínky:

  • Nové Dvory – vymezit novou plochu komerční vybavenosti pro objekt OC Obzor
  • Sídliště Modřany sever – vymezit novou plochu komerční vybavenosti pro objekt OC Labe, vymezit novou plochu komerční vybavenosti pro objekt OC v ulici Vosátkova, vymezit novou plochu komerční vybavenosti pro projekt OD Kaufland, vymezit novou plochu komerční vybavenosti pro objekt OBI, vymezit novou plochu komerční vybavenosti pro objekt Lidl
  • Sídliště na Beránku - vymezit novou plochu komerční vybavenosti pro objekt OC OTAVA.


    Dále jsem navrhnul přesunout mezi zásadní připomínky transformační plochu na Sofijském náměstí, nepřipustit zde možnost doplnění o bytové domy a upravení lokality Areálu Komořany dle pořizované územní studie. Klub TOP 09 navrhnul současné parkovací plochy zachovat do budoucnosti pouze pro parkování, aby nebylo možné na nich stavět bytové domy a parkování omezovat.

     Klub TOP 09 zároveň podpořil další připomínky dalších kolegů ze zastupitelstva, které se týkaly např. snížení výškových hladin některých lokalit. Náš klub TOP 09 také podpořil participativní jednání k zadání připravované územní studie na Kamýku. Mělo by se konat nejpozději do 15.8.2018. Bylo toho opravdu hodně, o to víc je zarážející, že žádnému ze zastupitelů ANO nestálo za to se jednání zastupitelstva zúčastnit. MČ část má možnost zaslat své připomínky k Metropolitnímu plánu do 27.7.2018 a byla to tak poslední možnost pro Zastupitelstvo MČ Praha 12. Další jednání je plánováno až na září 2018.


Petr Šula
Předseda klubu zastupitelů TOP 09

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme