Zastupitelstvo schválilo připomínky k Metropolitnímu plánu

13. 8. 2018

Na jednání zastupitelstva MČ Praha 12 dne 17.7.2018 jsme schvalovali připomínky k budoucímu Metropolitnímu plánu. Jedná se o zcela zásadní dokument, který ovlivní tvář městské části v příštích desetiletích. Pro schválení připomínek nakonec hlasovalo všech 18 přítomných zastupitelů ze všech klubů zastupitelstva s výjimkou jediného. Klub ANO se rozhodl zastupitelstvo bojkotovat a na zastupitelstvo nedorazil nejen starosta, ale ani jediný zastupitel nejpočetnějšího klubu.


     Jako člen komise pro územní rozvoj jsem budoucím metropolitním plánem trávil desítky hodin práce a studia jednotlivých lokalit. Podařilo se nám tak dát dohromady velké množství připomínek. I tak jsem na zastupitelstvu navrhnul dalších 19 připomínek a jsem rád, že všichni přítomní zastupitelé tyto připomínky podpořili. Zcela zásadní je pro nás ochrana zeleně a místních parků. Nelze do nekonečna zabírat další a další zelené plochy. Konkrétně se jedná parky v níže uvedených lokalitách a všechny tyto připomínky jsou přesunuty mezi připomínky zásadní:

  • Staré Modřany – plochu vedle současného zahradnictví označit jako park, západní část ponechat jako zahradnictví, případně umožnit rozšíření hřbitova
  • Tylova čtvrť – změnit rozvojovou plochu 413/134/2186 na místní park s rekreačním využitím, plochu severně od ulice Povodňová stanovit jako místní park, pozemek navazující na projekt U Dubu vyjmout z transformační plochy a stanovit zde park
  • Komořany – veřejně přístupné části bloku kolem sídlištní zástavby u ulic U Vlečky, Krupná a Na Komořsku stanovit jako park ve volné zástavbě
  • Cukrovar Modřany – vymezit místní park v ploše západně od ulice Nad Zavážkou
  • Tyršova čtvrť – rozšířit park u Modřanské školy
  • Čechova čtvrť – Sad nad Násirovým náměstím vymezit jako park
  • Sídliště Libuš – rozšířit park ve volné zástavbě i na plochu mezi MŠ Smolkova a areál TEMPO


     Druhou neméně důležitou oblastí je zachování současné komerční vybavenosti. Pokud bude pozemek určen pro komerční vybavenost, tak by na něm v budoucnu neměl vzniknout bytový dům. Z tohoto důvodu jsem mezi zásadní připomínky navrhnul přesunout následující připomínky:

  • Nové Dvory – vymezit novou plochu komerční vybavenosti pro objekt OC Obzor
  • Sídliště Modřany sever – vymezit novou plochu komerční vybavenosti pro objekt OC Labe, vymezit novou plochu komerční vybavenosti pro objekt OC v ulici Vosátkova, vymezit novou plochu komerční vybavenosti pro projekt OD Kaufland, vymezit novou plochu komerční vybavenosti pro objekt OBI, vymezit novou plochu komerční vybavenosti pro objekt Lidl
  • Sídliště na Beránku - vymezit novou plochu komerční vybavenosti pro objekt OC OTAVA.


    Dále jsem navrhnul přesunout mezi zásadní připomínky transformační plochu na Sofijském náměstí, nepřipustit zde možnost doplnění o bytové domy a upravení lokality Areálu Komořany dle pořizované územní studie. Klub TOP 09 navrhnul současné parkovací plochy zachovat do budoucnosti pouze pro parkování, aby nebylo možné na nich stavět bytové domy a parkování omezovat.

     Klub TOP 09 zároveň podpořil další připomínky dalších kolegů ze zastupitelstva, které se týkaly např. snížení výškových hladin některých lokalit. Náš klub TOP 09 také podpořil participativní jednání k zadání připravované územní studie na Kamýku. Mělo by se konat nejpozději do 15.8.2018. Bylo toho opravdu hodně, o to víc je zarážející, že žádnému ze zastupitelů ANO nestálo za to se jednání zastupitelstva zúčastnit. MČ část má možnost zaslat své připomínky k Metropolitnímu plánu do 27.7.2018 a byla to tak poslední možnost pro Zastupitelstvo MČ Praha 12. Další jednání je plánováno až na září 2018.


Petr Šula
Předseda klubu zastupitelů TOP 09