Senátní volby v obvodu č. 17 - Praha 12

Podpora RV TOP 09 Praha 12 kandidátovi do Senátu PČR JUDr. Jaroslavu Vondráčkovi

3. 10. 2012

Praha 12: senátní obvod č. 17

Senátní obvod č. 17 podle zákona č. 247/1995 Sb. zahrnuje území městských částí Praha 12, Praha 16 (Radotín), Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Kunratice, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Libuš, Praha-Petrovice a část území městské části Praha 4 - katastrální území Hodkovičky a Lhotka

Dominantní území senátního obvodu č. 17 tvoří obvod Prahy 12 (cca 50 % obyvatel), která je tvořena samosprávnými celky m. č. Praha 12 a m.č. Praha-Libuš. V obou „obcích“ vládnou koalice vedené starosty z TOP 09. V Praze 12 je to Petr Prchal a v Praze-Libuš Jiří Koubek. Praha 12 má zastoupení i v radě hlavního města Prahy díky Heleně Chudomelové (TOP 09).    

 

Navázání na úspěchy TOP 09 v Praze

Cílem vedení těchto městských částí je změnit fungování veřejné správy směrem k vyšší efektivitě a vyšší transparentnosti, např. zveřejňováním celého procesu zadávání veřejných zakázek vč. smluv a jejich dodatků, zapojení veřejnosti do veřejných projednání apod. Naplňování těchto cílů se v Praze 12 i v Praze-Libuš postupně daří. Průhlednými a kvalitně vypsanými veřejnými zakázkami se dá ušetřitdesítky procent ze zamýšlených investic. Zrušením naprosto netransparentních zakázek na EPC a výstavbu nové radnice vypsaných předchozím vedením m. č. Prahy 12 došlo podle našeho názoru k úspoře mnoha milionů korun.

 

Na území hlavního města Praha probíhají rovněž významné ozdravné procesy pod vedením TOP 09. Jedná se zejména o transformaci a zprůhlednění tvorby i využívání územního plánukonsolidaci financí města. Tato konsolidace je samozřejmě značně limitována obrovským zadlužením hl. m. Prahy z předchozích období, které nemá s pravicovou politikou nic společného.  Veřejná správa se musí v následujícím období vypořádat s nelehkými úkoly, jako je stagnace české ekonomiky a klesající výnosy z daní. Proto pokračování v nastoupených trendech nezbytné. 

 

Za poměrně krátké období se TOP 09 v Praze podařilo uchopit několik klíčových problémů. Daří se nám z větší části prokázat, že náš volební program nejsou laciné sliby. Chtěli bychom na tyto dílčí úspěchy z komunální a regionální politiky navázat i na celostátní úrovni. Věříme, že osobnost, kterou Vám TOP 09 v Praze 12 nabízí, je to správnou volbou pro právo, demokracii a efektivitu veřejné správy.

  

Kandidát TOP 09 do Senátu PČR

Kandidát do Senátu Parlamentu České republiky (PČR) za TOP 09 ve volebním obvodu č. 17, JUDr. Jaroslav Vondráček, má nejen zkušenosti z komunální politiky na Karlovarsku, ale má i bohaté zkušenosti z politiky ze zahraniční. Působil jako poradce pro komunální a regionální samosprávu ve Švýcarsku, které je známé transparentní, efektivní a otevřenou politikou s velkým zapojením veřejnosti. Přestože patří Česká republika mezi stabilní demokratické země, na udržování a posilování demokracie a jejích elementárních principů je potřeba neustále pracovat. Největší devizou Jaroslava Vondráčka pro Senát PČR je jeho právnická praxe, praktické zkušenosti ze zahraničí a znalost mezinárodního práva.

  

JUDr. Vondráček: Za silnější demokracii i šťastnější Prahu 12

Pevně věříme, že Jaroslav Vondráček je tím pravým kandidátem, který si zaslouží Vaši podporu. Kromě posilování demokracie v Česku nám pomůže z pozice Senátu PČR řešit naše klíčové problémy v Praze 12, které mají lokální přesah. Jedná se např. o absenci veřejné kanalizace v několika lokalitách naší městské části, chybějící napojení na Pražský okruh, dostupnost kapacitní MHD apod., což vyžaduje permanentní tlak ze všech stran na kompetentní osoby.           

 

Děkujeme Vám za Vaši dosavadní důvěru a za účast v následujících senátních, popř. i prezidentských volbách.

 

Předseda a místopředseda RV TOP 09 Praha 12  

Marek Fajfr

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme