31. 8. 2014

Rok narození: 1955

Profese: tlumočnice a překladatelka českého, francouzského a německého jazyka

Zaměření: životní prostředí, školství, volnočasové aktivity, spolupráce v rámci EU

Členka: členka Zastupitelstva v MČ Praha 12 za TOP 09, předsedkyně Finančního výboru a předsedkyně Komise fondu obnovy

Oblíbené volnočasové aktivity: cestování, sport (lyžování, cyklistika), hudba, cizí jazyky, historie

Dosažené vzdělání:   Vysoká škola ekonomická v Praze (obor ekonomika zemědělství), postgraduální studium na Francouzsko-českem institutu řízení v Praze, státní zkoušky z francouzského (C1) a německého jazyka (C2)

Volební motto: I Praha 12 je součástí Evropy – budu usilovat o navázání partnerství s některou z evropských metropolí.

Kontakt: aubrechtova.pavla@seznam.cz  

 

Stručný profil:

Chtěla bych, aby se Praha 12 otevřela vyspělé Evropě a převzala od ní to, co je na ní pozitivní a tudíž přínosné pro obyvatele této městské části. Zároveň budu usilovat o maximální zapojení prostředků z evropských fondů a jejich využití k rozkvětu Prahy 12. Vzhledem k tomu, že mám i ekonomické vzdělání, se budu zasazovat o co nejefektivnější hospodaření s finančními prostředky a optimální nakládání s majetkem městské části, neboť vidím v této oblasti značné rezervy.

 
Po absolvování Gymnáziu v Chebu a nástavbového studia v oboru cestovní ruch jsem studovala na Vysoké škole ekonomické v Praze, Fakultě výrobně ekonomické. Zároveň jsem si rozšiřovala jazykovou kvalifikaci ve francouzštině, němčině a ruštině. Po ukončení VŠE jsem pracovala v zahraničním obchodě a poté v zahraničním oddělení Československého červeného kříže. Od r. 1990 pracuji jako tlumočnice a překladatelka českého, francouzského a německého jazyka. V letech 1995 – 1996 jsem absolvovala postgraduální studium na Francouzsko-českém institutu řízení, organizovaný Vysokou školou ekonomickou v Praze ve spolupráci se čtyřmi prestižními ekonomickými školami ve Francii a zakončený 2,5 měsíční stáží ve Štrasburku.  Letos jsem si doplnila kvalifikaci o další státní zkoušku. Na Praze 12 bydlím již 26 let. Jsem matkou 16leté dcery a mými koníčky jsou hudba, literatura, sport a cestování.  

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme