TOP 09 Praha 12: Postavili jsme se za vás

3. 9. 2018

Kampaň některých stran již začala a až se v září vrátíte z dovolené, tak bude nepochybně v plném proudu. Je tedy ten pravý čas zhodnotit, co se naší TOP 09 za poslední roky podařilo a zda si zasloužíme Vaši přízeň na další 4 roky.

TOP 09 byla a je jednou ze stran, která se zasloužila o nulovou toleranci hazardu na území MČ Praha 12, a také v tomto volebním období jsme bojovali proti návrhu koalice ANO, ČSSD a Změna pro Prahu 12 na pokračování 7 heren na našem území.

Opakovaně jsme se postavili proti návrhu na zastavění louky na Šabatce, včetně zvýšení koeficientu zastavění na loukách u Pražského okruhu. Podpořili jsme zpracování územní studie Komořan, která by měla dát představu o optimálním uspořádání tohoto území a která by měla být dokončena do konce tohoto roku. Dlouhodobě nesouhlasíme se změnou územního plánu na louce „Na Hupech“. Již Rada městské části v čele se starostou Petrem Prchalem z TOP 09 změnu územního plánu zamítla. Nesouhlasili jsme a dále nesouhlasíme s výstavbou výškových domů v místech obchodních center Sázava, Jasná, Těšíkova, Obzor a Vosátkova. Zároveň jsme nesouhlasili s prodejem pozemků v blízkosti těchto obchodních center, který by umožnil další navýšení hmoty navrhovaných objektů. Podařilo se nám zvrátit původně souhlasné usnesení k projektu Zelený Kamýk, navrhli jsme a prosadili zpracování územní studie pro lokalitu Kamýk a Libuš.

Zabránili jsme směně pozemků předsedy klubu ANO Michala Pince, který chtěl prosadit směnu svých vlastních pozemků v zátopové oblasti, za stavební pozemky ve vlastnictví městské části Praha 12. V té době byl zároveň radním odpovědným za majetek městské části Praha 12 a tak chtěl směnit pozemky sám se sebou.

Po celé 4 roky jsme otevření spolupráci s občany i spolky na území MČ Praha 12 a i díky tomu se nám podařilo zvrátit mnoho špatných rozhodnutí. Navrhli jsme a prosadili hlasovací zařízení pro jednání zastupitelstva a díky tomu si občané konečně mohou ověřit, jak hlasují jejich zastupitelé. Prosadili jsme také rubriku zastupitelských klubů v Novinách Prahy 12. Dříve bylo běžné, že jsme na otištění článku čekali i více než 3 měsíce, nyní má každý klub možnost zaslat svůj článek do každého vydání.

Petr Šula
Kandidát na starostu MČ Praha 12

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme