Zpráva ze ZMČ, prosinec 2013

Zneužití zaměstnanců ÚMČ k soukromým účelům Změnou pro Prahu 12

10. 1. 2014

Bývalá zastupitelka Ing. Ivana Kyliánová Matoušková interpelovala dne 3. 12. 2013 na 26. zasedání zastupitelstva tajemníka Úřadu MČ Praha 12 ve věci roznášení Modřanských novin do schránek domů v Praze 12. Modřanské noviny jsou tiskovinou Sdružení občanů Prahy 12, která je personálně propojena s politickým seskupením Změna pro Prahu 12. Její členové, zejména PhDr. Rázková, jsou v drtivé většině autory textů a rovněž je sami distribuují. Nicméně zmíněný den je roznášeli i někteří zaměstnanci městského úřadu. Paní Kyliánová Matoušková se chtěla dozvědět, zda zaměstnanci Úřadu MČ Praha 12 měli dovolenou, náhradní volno nebo jednali v pracovní době z titulu pracovní činnosti zaměstnanců ÚMČ.

 

Zneužití asistentů k soukromým účelům

Mgr. Martin Roth, tajemník ÚMČ Praha 12, na dotaz reagoval tím, že se o této skutečnosti dozvěděl až dodatečně. Podle jeho názoru byli minimálně dva pracovníci zneužiti k distribuci této tiskoviny členkami rady PhDr. Danielou Rázkovou a Ing. Evou Tylovou ze Změny pro Prahu 12. Jedná se o asistenty uvedených zastupitelek, kteří jsou však zaměstnanci ÚMČ Praha 12, pro který pracují. Podle tajemníka zneužily tyto radní zaměstnanců v pracovním poměru ke svým soukromým účelům. Dodal, že ve spolupráci s vedoucími přijme nápravná opatření v rámci pracovně právních vztahů, ačkoliv se jedná víceméně o věc samosprávy. Podle něj se totiž nejednalo o plnění pracovních povinností, protože poskytovali službu „soukromému“ subjektu, byť se jedná o občanské sdružení. Nehledě na skutečnost, že členové Rady městské části nejsou z hlediska pracovně právního nadřízení těchto zaměstnanců.

 

Změna pro Prahu 12 potvrdila roznos v pracovní době

PhDr. Daniela Rázková, uvolněná členka rady za Změnu pro Prahu 12 (resp. KDU-ČSL), potvrdila, že k roznosu Modřanských novin zaměstnanci Úřadu MČ Praha 12 došlo, a to v pracovní době. Dotyčným pracovníkům poděkovala za tuto činnost, navíc ve ztížených zimních podmínkách. O tom, že něco podobného probíhá, neměli informace ani starosta ani další členové koalice ani tajemník ÚMČ jakožto nadřízený dotyčných zaměstnanců. Radní Rázková zdůvodnila roznos Modřanských novin porušováním tiskového zákona s tím, že radnice se stává cenzorem Novin pro Prahu 12 (oficiálních radničních novin). Vydáním a distribucí „soukromých“ Modřanských novin chtěli závažné informace uvést na pravou míru. Radní Tylová dodala, že to, co roznášeli asistenti, nejsou žádné osobní nebo soukromé dopisy. „Soukromou informací je můj soukromý dopis babičce. Toto jsou informace“, upřesnila. První dopis byla reakce na poplašný leták o sběrném dvoře.  Nicméně paní Tylová zjevně nepochopila, že texty v radničních Novinách Prahy 12 by měly být oficiálním názorem Rady městské části (tzn. měly by vycházet především z usnesení a podobných materiálů) anebo redakční objektivní a vyvážené informace o dění v městské části. O tom, které texty budou zařazeny či vyřazeny z Novin Prahy 12, případně ve kterém měsíci budou vydány, rozhoduje redakce a jako nejvyšší orgán vydavatel, tzn. Rada městské části.

 

Zmanipulovaná problematika Sběrného dvora

Zásah vydavatele se měla týkat zejména problematiky Sběrného dvora, kolem které proběhlo několik spekulací, manipulativních tvrzení a mediálních dezinterpretací. Podle starosty Petra Prchala měla kampaň týkající se sběrného dvora jediný záměr, a to zabránit projednání financování a dalšího rozvoje sběrného dvora v Radě MČ, resp. následně v zastupitelstvu. Magistrát hlavního města vypsal totiž v té samé době soutěž, týkající se této problematiky v rámci celého hlavního města. Uvedené machinace znemožnily projednání celé záležitosti, takže všechny potřebné lhůty již bohužel uplynuly a nyní je diskuse bezpředmětná. Tématu samotného sběrného dvora a „informační“ a „manipulativní“ kampaně kolem něj se blíže věnuje příspěvek Ing. Hany Jandové (TOP 09) v diskusním fóru tzv. Modřanských novin (více zde[1]). Hana Jandová slova Ing. Tylové komentovala slovy, že se jedná o spoustu nepravd.

 
 

„Cenzurované“ Noviny Prahy 12 a „skutečně pravdivé“ Modřanské noviny

Starosta Petr Prchal (TOP 09) se ohradil proti nařčení radnice z cenzurování Novin pro Prahu 12, protože o všech textech v minulosti i současnosti rozhodovala Rada městské části nebo jí určení zástupci, která je k tomu kompetentní z pozice vydavatele. Na adresu Modřanských novin dodal, že se jedná o „lživý plátek“. Doplnil: „Vždy budeme usilovat o to, aby naše noviny byly pravdivé, objektivní a vyvážené, ať už se to někomu líbí nebo ne." Pro opoziční zastupitele, ale - jak se ukazuje - zřejmě i pro některé koaliční zastupitele, prosadil starosta se svými kolegy z TOP 09 tzv. Okénko zastupitele, kam může přispívat ve stanoveném rozsahu a při zachování slušnosti a korektnosti každý člen zastupitelstva. Musí však také dodržovat termíny uzávěrek a stanovený rozsah textů, aby měli všichni přispěvatelé rovná práva.  , Jak vyplynulo z oficiálních i neoficiálních diskusí na ZMČ, naprostá většina zastupitelů MČ P12 se cenzury Novin Prahy 12 neobává.

 

To, že Změna pro Prahu 12 označuje informace ve svém plátku zdvojenými synonymy a zdůrazněným souslovím „skutečně pravdivé“, kuriózně dokresluje situaci, kdo si osobuje exkluzivní právo na pravdu. Ze strany Změny pro Prahu 12, která vytváří obsah tzv. Modřanských novin, se zjevně jedná o zahájení předvolební kampaně, protože termín konání komunálních voleb v říjnu 2014 se blíží. Použité metody distribuce a snůška vyslovených lží, která je obsahem, nám všem jednoznačně ukazuje, jakou kampaň můžeme očekávat od tzv. Změny pro Prahu 12.

 

Zneužití pracovníků úřadu

Jednání radních PhDr. Rázkové a Ing. Tylové odsoudili i další zastupitelé. Marek Fajfr, předseda TOP 09 v Praze 12, zdůraznil, že došlo ke zneužití lidských zdrojů úřadu MČ a je irelevantní, zda k tomu došlo v boji za pravdu či nepravdu, jak tvrdily zmíněné členky rady. „Já nemám nic proti tomu, jestli tady distribuujete své vlastní názory či pravdu…, ale nemůžete zneužívat pracovníky úřadu pro distribuci soukromého média. Jakéhokoliv. Na to právo nemáte“, dodal.

 

Klub TOP 09 Praha 12

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme