Zpráva z 24. zasedání ZMČ Praha 12

Přebytkové hospodaření, neschválení závěrky

Při projednávání hospodaření MČ Praha 12 za rok 2012 uvedla zástupkyně starosty Ing. Hana Jandová, že:“ Hospodaření městské části skončilo s čistým přebytkem ve výši 37,6 milionů korun, ten bude tvořit rozpočtovou rezervu na rok 2013.“ Zastupitelé odsouhlasili materiál o celoročním hospodaření a schválili i Závěrečný účet bez výhrad. Ke schválení Účetní závěrky za rok 2012 se však v koalici nenašlo dostatek hlasů, protože jí nepodpořil jeden z koaličních partnerů Změna pro Prahu 12. Žádný ze zastupitelů však neměl k tomuto bodu ani výhrady, ani připomínky. Proto bude Účetní závěrka předložena v nezměněné podobě i na příštím zasedání Zastupitelstva.

Zdroj: www.praha12.cz

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme