Zakázky transparentně a otevřeně

Veřejné zakázky v Praze 12 mezi roky 2012 a 2013

29. 4. 2014

Mezi lednem 2011 a březnem 2012, kdy vládla Praze 12 koalice ČSSD, Změny pro Prahu 12 a Věcí Veřejných pod vedením Františka Adámka a s podporou KSČM, napadli či rozporovali občané a opozice desítky veřejných zakázek. Ty byly zadány v lepším případě nejednoznačně, v horším případě – a to se týkalo především těch největších a nejdůležitějších zakázek – byly zadány zavádějícím způsobem a rizikově (např. EPC [1]), kontroverzně (tzv. modřanská losovačka [2]) nebo přímo v rozporu se zákonem (zakázka na novou radnici [3]). Dalším závažným problémem předchozí koalice v oblasti veřejných zakázek bylo systémové zvýšení rizika korupce skrze zrušení Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu nad 100.000,- Kč. Dříve se totiž kdokoliv, kdo splňoval kvalifikační kritéria, mohl veřejné soutěže zúčastnit a veřejnost mohla celý proces kontrolovat.

 

Na konci března 2012 vypsala Rada MČ pod vedením ČSSD veřejnou zakázku na „Novou radnici MČ Praha 12" za půl miliardy korun tak, aby jediným vhodným kandidátem byla společnost Kuchař &  Thein s.r.o. Občanské sdružení Oživení vyzvalo (více zde [4]) zastupitelstvo ke zrušení této zakázky z velmi závažných důvodů: „zakázka na Novou radnici Prahy 12 byla zadána v příkrém rozporu se zákonem o veřejných zakázkách, když nebyly splněny zákonné podmínky pro jednací řízení bez uveřejnění (tj. soutěž vybraných uchazečů)“.

 

Po pádu koalice vedené ČSSD došlo v červnu 2012 díky iniciativě TOP 09 ke zrušení pochybné zakázky na novou radnici (více zde [5]), jakož i ke zrušení kontroverzní zakázky na tzv. EPC, poskytování energetických služeb na dobu cca 10 let ve výši přes 15 mil. Kč. Předchozí koalice vedená ČSSD např. využila MUDr. Rathem oblíbené losovačky. Toto nejspornější ustanovení zákona prosadila tehdejší Rada v listopadu roku 2011 u tzv. modřanské losovačky - zakázky na dešťovou kanalizaci v Čechově čtvrti.

 

Za uplynulé dva roky, kdy radnici vedla TOP 09, došlo k výraznému posunu v oblasti transparentnosti veřejných zakázek zadávaných radnicí. Dosud např. nedošlo k závažnějšímu pochybení či stížnostem při zadávání a vyhodnocování veřejných zakázek, a to i přes jejich zvýšenou kontrolovatelnost. Všechny výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace nad 50.000,- Kč jsou zveřejňovány na webu MČ Praha 12 (více zde [6]). To je výrazně přísnější limit než dává zákon (aktuálně 2 mil. Kč u služeb, resp. 6 mil. Kč u stavby) a stále spíše výjimečný přístup v rámci ČR. TOP 09 kontrolou a zrušením kontroverzních zakázek předchozího vedení radnice a následně zlepšením systému transparentnosti u zadávání zakázek ve spolupráci s partnery z koalice odvedla kus práce, v jehož důsledku došlo k úspoře v řádu minimálně milionů popř. desítek milionů korun. Těšíme se na další spolupráci s veřejností při kontrole zadávání a realizace veřejných zakázek, např. prostřednictvím rozklikávacího rozpočtu, který se nám - doufáme - podaří v dohledné době prosadit. 

Mgr. Jan Sova


[6] Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, Praha 12, 18.7.2012 [http://www.praha12.cz/verejne-zakazky/d-6279?p1=2042]

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme