6. 3. 2013
Praha 12 se dlouhodobě snaží získávat finanční prostředky z Fondů Evropské unie na revitalizaci veřejných prostranství a zkvalitnění nabídky volnočasových a sportovních aktivit v naší městské části. Je tomu tak i v závěru současného programovacího období, které v roce 2013 končí. 
Proto jsme loni 29. listopadu podali na pražský magistrát žádost o dotaci z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území,
podpořeného z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Díky tomu by mohl z již nevyhovujícího sportovního areálu pod ZŠ Rakovského vzniknout Rekreační a kondiční areál – RAK

„Nepodat žádost o spolufinancování z evropských fondů, když je jasné, že se budou rozdělovat poslední peníze na revitalizace v tomto programovacím období, bych považovala za velkou chybu. Problém byl v tom, že příprava projektu začala až po nástupu nového vedení radnice, tedy až v květnu 2012, protože předcházejícím vedením nebyl připravován žádný projekt vhodný pro zpracování žádosti k financování,“ říká místostarostka Hana Jandová a vedoucí týmu, který projekt i žádost o dotaci z EU připravoval.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme