4. 2. 2014

Hlavní město Praha rozhodlo v roce 2010 o změně územního plánu na území městské části Praha 12 v lokalitě Komořan mezi ulicí Komořanskou a Českým hydrometeorologickým ústavem z původní funkce NL (louky a pastviny) na funkci OB (čistě obytnou). Během veřejného projednávání byl investorem vznesen požadavek na zvýšení koeficientu míry využití území z kódu C na E. Stanovený kód umožnil v tomto místě realizaci třinácti převážně šesti podlažních bytových domů.  

Rada městské části ve složení TOP 09, ODS a Změna pro Prahu 12 reagovala po svém nástupu na radnici neprodleně na námitky místních občanů, že se jedná o nepřiměřeně velkou výstavbu, která bude mít negativní dopady na okolí. Oblast Komořan nemá zajištěné dostatečné množství školských zařízení, ani obchodů a služeb a dopravní infrastruktura je v současném stavu také nevyhovující. Rada městské části Praha 12 podala „Návrh na zrušení části opatření obecné povahy č. 9/2010 – změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy číslo Z 1424/07 schválené usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 35/38 ze dne 26. 3. 2010“ k Městskému soudu v Praze, který dnes rozhodl a zrušil změnu územního plánu. To znamená, že v této chvíli se pozemky vrací do původního funkčního využití tedy NL (louky a pastviny).  

„V podstatě jsme napadli způsob projednávání této změny na magistrátu, protože v poslední den jednání došlo ke změně původně navrhovaného kódu míry využití území z hodnoty C na schválenou hodnotu E, ke které se městská část už nemohla vyjádřit.“ říká starosta městské části Praha 12 Petr Prchal. Jednání soudu se mimo pracovníků úřadu účastnili i starosta městské části Praha 12 Mgr. Petr Prchal a místostarostka Ing. Hana Jandová (oba za TOP 09). 

----------------------------------------------------------------------------

Text je zkrácen, plné znění naleznete na webu MČ Praha 12

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme