× Pohněme s tím. Společně!

TOP 09 Praha 12: Další vítězná bitva o Kamýk

2. 2. 2018

Náš podnět na zpracování územní studie Kamýk byl schválen. Kamýk má konečně naději, že se území v okolí budoucí stanice metra D bude řešit koncepčně. To, co si prosadil starosta městské části Praha Libuš Jiří Koubek (TOP 09) již před několika lety, se nám podařilo schválit na opozicí svolaném zastupitelstvu 31. 1. 2018. I přes velkou účast občanů Kamýku se koaliční zastupitelé z ANO a ČSSD pokusili jednání zastupitelstva zablokovat a hlasovali proti schválení programu jednání.

Podnět na zpracování studie jsem navrhoval již na zastupitelstvu, které se konalo 13. 12. 2017. Bohužel bod tehdy nebyl schválen do programu jednání, protože opozice neměla dost hlasů. Chtěl bych poděkovat všem klubům, které spolupracovaly na svolání mimořádného zastupitelstva a také všem zastupitelům, kteří podpořili žádost o pořízení územní studie.

Hlavní město Praha v současné době připravuje realizaci dvou velkých dopravních staveb, které budou mít dopad na území městské části Praha 12. První stavbou je trasa metra D v úseku Náměstí Míru – Depo Písnice. Druhou stavbou je tramvajová trať Modřany – Libuš a budoucí tramvajová smyčka. Obě stavby, přestože jejich vlastní realizace dosud nezačala, iniciují rozvoj přilehlého území již dnes. Studie by měla prověřit kapacity, umístění a doplnění potřebné občanské vybavenosti a dopravní i technické infrastruktury. Měla by přinést komplexní pohled na řešené území, jeho problémy a stanovit limity a podmínky dalšího rozvoje oblasti. Jedním z požadavků na územní studii je i zachování současné struktury zástavby, kde přirozená centra sídlištní zástavby slouží pouze pro služby a veřejnou infrastrukturu a zároveň umožňují do budoucnosti i její další rozšíření.

Věříme, že koalice na MHMP najde ve svém rozpočtu peníze na tuto velmi důležitou studii a ta bude zpracována, co možná nejdříve. Vzhledem k počtu připravovaných developerských projektů jak na Kamýku, tak i na Libuši, není skutečně jediný důvod s tím otálet.

Petr Šula

Předseda klubu zastupitelů TOP 09

Kontakt TOP 09 Praha 12:

Adresa:

Krajská kancelář TOP 09 Praha

Opletalova 1603/57

110 00 Praha 1

E-mail:
petr.sula@pha.top09.cz

Tel:
Zuzana Pelechová, regionální manažerka: 774 967 351

Web: www.top09.cz/praha12

Facebook - TOP 09 Praha 12

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme