Strategický plán – pohled do budoucnosti

Výzva veřejnosti k zapojení do přípravy strategického plánu obce

4. 9. 2012

Když léta Páně 1178, v posledním roce své vlády, věnoval kníže Soběslav II. své modřanské majetky Vyšehradské kapitule, sledoval tím nesporně svůj dlouhodobý plán: Naklonit na svou stranu církevní kruhy, s nimiž byl v řadě sporů. To totiž mimo řadu dalších důvodů ohrožovalo jeho mocenské postavení. Jak se v praxi ukázalo, nebyl tento plán příliš úspěšný.

Každá doba má své vlastní potřeby a tomu odpovídající plány. Plány jednoduché i složité tak, jak tomu bylo určitě i v dobách průmyslového rozmachu v 19. století, kdy v naší obci vyrostl významný cukrovar s návaznou říční a železniční dopravou. To vše přivedlo do naší obce i další řemeslnické a průmyslové provozy. I za tímto průmyslovým růstem všichni jistě cítíme záměry jednotlivých účastníků, kteří si v návaznosti na dopravní možnosti připravovali rozvoj svých podniků a plánovali jejich další perspektivy. Doba sice zamířila jiným směrem, ale přesto nemůžeme říci, že by tyto plán nevyšly. Modřany se staly obcí s příjemným životním prostředím v dosahu významného velkého města a přitom s rozvinutou průmyslovou infrastrukturou. A byl to výsledek šťastného spojení řady jednotlivých plánů. 

V dobách, které nejsou zase až tak vzdálené, kdy se naše obce připojovaly k Praze, to znamená roku 1968, můžeme být svědky dalších plánů a jejich realizace. Byla to doba rozsáhlé centralisticky plánované masové panelákové výstavby. Doba, která nevratně změnila charakter a podobu naší obce, později městské části. Výstavba, která přinesla pozitivní výsledek v tom, že desetitisíce lidí nalezlo svůj nový domov, přinesla také nespočetnou řadu negativních důsledků, s nimiž se (a ne vždy zcela úspěšně) potýkáme dodnes. Byly plány tohoto období úspěšné či nikoli? A byly správné či nikoli? A byly domyšlené do důsledků – určitě ne! 

Avšak je to tak, jak to je. Žijeme v Praze 12 – lokalitě, k níž patří dnes neoddělitelně jak rozsáhlá panelová zástavba, tak i rozsáhlé oblasti rodinných domů. Průmysl naší městskou část již opustil, což přineslo mimo jiné dva důsledky: Tím horším je fakt, že naše městská část vskutku neoplývá mnoha zdroji finančních prostředků, tím lepším potom to, že žijeme v jedné z nejzelenějších městských částí hlavního města a máme potenciál na to, abychom zde doopravdy vytvořili prostředí příjemné k životu pro všechny. 

A to je i podstatou Strategického plánu, jehož první návrh se nyní předkládá k posouzení, doplnění, opravení, rozšíření a upřesnění široké veřejnosti. Je to materiál, který se snaží vytýčit kontury příštího vývoje (orientačně do roku 2020) tak, aby bylo zřejmé, kterým směrem chceme my všichni – obyvatelé městské části Praha 12, aby se naše obec vyvíjela. Přečtěte si, prosím, návrh textu pozorně a zamyslete se společně s členy rozsáhlých týmů, které ho připravovaly, zda je naznačený směr skutečně tím, kterým se má naše městská část ubírat tak, abychom zde i v budoucnosti mohli všichni spokojeně žít – v hlavním městě a přitom v příjemném, klidném a přírodním prostředí. 

Děkuji!

Váš starosta
Petr Prchal

 

Zdroj a Strategický plán ke stažení:

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme