Radní vybrali dodavatele pro výstavbu kanalizace ve Slivenci a v Cholupicích

5. 1. 2013

V otevřeném výběrovém řízení o výběru nejvhodnějších nabídek ve veřejných zakázkách na stavební práce pro stavbu č. 0050 TV Slivenec, etapa 0019 - Kanalizace na Přídole, a pro stavbu č. 0132 TV Točná, etapa 0001 - IS Cholupice, rozhodla dnes městská rada. 

„U obou těchto zakázek byla jediným hodnotícím kritériem nejnižší nabídková cena,“ uvedl náměstek primátora pro oblast infrastruktury Pavel Richter (TOP 09). 

 

Předmětem plnění první veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace včetně výtlaku a čerpacích stanic v Praze – Slivenci. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky dle kontrolního rozpočtu je 66,77 mil. Kč (bez DPH): nejvhodnější nabídku podala společnost Subterra, a.s., s cenou 56.432.496,00 Kč (bez DPH), která je o 15% nižší oproti plánovanému rozpočtu. Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 7 zájemců, dva byli výběrovou komisí vyloučeni z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. 

 

Druhá uvedená zakázka řeší další fázi technické vybavenosti v Městské části Praha 12 - odvádění splaškových vod ze staré zástavby obce Cholupice systémem gravitační kanalizace. U této zakázky byla předpokládána hodnota 48,3 mil. Kč (bez DPH). Nejvhodnější nabídku podala společnost SILNICE GROUP, a.s., s cenou 39 693 270,29 Kč (bez DPH) o 18% nižší proti plánovanému rozpočtu. Podáno bylo celkem 8 nabídek, jedna byla komisí z důvodu nesplnění zadávacích podmínek vyloučena. 

 

„Věřím, že další úspory jsou možné důsledným výkonem práce technického dozoru investora, na jehož činnost se nyní zaměříme,“ konstatoval náměstek primátora Pavel Richter. 

 

Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy - zpráva z 27. jednání Rady hl. m. Prahy 28. srpna 2012 - www.praha.eu

 

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme