provozovna v HMP) na nákup služeb od vědecko-výzkumných institucí se sídlem v Praze. Výše dotace je až 200 000 Kč na jeden projekt. Pro podání žádosti je na webu www.akcelerace-praha.cz vytvořena velmi jednoduchá online žádost, kde podnikatel vyplní pouze údaje o své firmě + stručné zdůvodnění, jaký přínos bude mít tato inovace pro jeho konkurenceschopnost. Přílohou žádosti bude nabídka od dané instituce, kde podnikatel službu poptává.

Další informace naleznete na webu www.akcelerace-praha.cz/inovacni-vouchery.

 Výzva byla otevřena 28.5. a bude trvat do 15.7.2013.

Seznam všech poskytovatelů znalostí je zde.

Zdroj: www.praha.eu

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme