Problém 21. století?

Odstraňování odpadních vod z okrajových čtvrtí Prahy 12

15. 4. 2013

Když Jan Neruda marně bloudil městem, aby se zbavil starého slamníku, byly to obtíže takřka idylické ve srovnání s tím, co musí zažívat současní občané Prahy 12, kteří jsou odkázáni na vyvážení septiků, žump nebo vyvážecích jímek, protože k nim dosud nedorazila kanalizace.

Do kompetence hlavního města Praha spadá nejen kanalizace, ale i zajištění tak zvaných vypouštěcích míst, do nichž se zmiňovaná odpadní voda sváží. Provoz podobných zařízení není zrovna vítaným sousedem kohokoli. Přestože moderní technologické vybavení zaručuje při dodržení technologické kázně takřka minimální zatížení okolí, nepříjemný zápach nelze 100% odstranit. S provozem je pochopitelně spojen i nárůst dopravy těžkých svážecích vozů. Každá městská část se proto podobného zařízení zbavuje, jak může. To vedlo k tomu, že z asi 28 výpustních míst v Praze zbyla dnes pouze tři, a jedno z nich – na Šeberově – se uzavřelo právě ke konci měsíce března, protože smlouva s majitelem soukromého pozemku vypršela. Počet občanů, kteří nejsou napojeni na kanalizaci, se však stále pohybuje kolem 12 000.

Tím, že se výpustní místo uzavírá, se dojezdová vzdálenost svozových vozů několikanásobně zvýší. Budou muset využívat výpustní místa v čistírně odpadních vod v Tróji, anebo v oblasti karlovarské výpadovky. To povede k nárůstu cen svozu pro občany podle některých odhadů z dnešních 1 000 korun měsíčně až na více než dvojnásobek. To je samozřejmě citelná rána do rodinného rozpočtu, kterou klidný život mimo ruch velkoměsta ne vždy může vůbec vyvážit.

Přestože se jedná o problém celoměstského rozměru, dopadá i na jednotlivé městské části, protože postižení občané si stěžují především na "své" radnici. To byl jeden z důvodů, proč Rada městské části Praha 12, která nastoupila do funkce loňského dubna, začala tuto situaci řešit okamžitě po svém nástupu.

Zástupkyně starosty Hana Jandová (TOP 09) absolvovala řadu jednání a obhlídek s pracovníky Pražských vodovodů a kanalizací. Jedna lokalita za druhou, která byla vytipována pro výpustní místo, byla postupně z nejrůznějších technologických či majetkoprávních důvodů vyloučena. Koncem loňského roku zůstalo ve hře pouze místo u křižovatky Komořanské a U soutoku. Zde by mohlo být vybudováno dočasné výpustní místo na dobu jednoho či několika let. Toto umístění nepatří rozhodně mezi ideální, ať již z dopravních důvodů, pro blízkost obytné zástavby či sousedství rekreační oblasti na břehu Vltavy.

Kontroverznost tohoto řešení se projevila i při projednávání tohoto provizorního řešení v radě, kde byla o jeden hlas zamítnuta. Protože čas neúprosně tlačil na nějaké řešení, vyvolal starosta Petr Prchal (TOP 09) několik jednání s Pražskou vodohospodářsko správou, Pražskými vodovody a kanalizacemi i s příslušným radním hlavního města Praha. Z pohledu radnice Prahy 12 se jedná také o to, že městská část (a nikoli magistrát) ze svého rozpočtu částečně kompenzuje obyvatelům zhoršené podmínky, které představuje svoz na vzdálenější místo. Takový skokový nárůst nákladů, který představuje zavření výpustního místa na Šeberově, by však dopadl do rozpočtu městské části velmi citelně.

Nakonec při jednání se starostou nabídla dočasné řešení společnost Pražské vodovody a kanalizace. Toto řešení představuje služba společnosti Česká voda – Czech water a. s., které vědoma si všech souvislostí nabízí vybraným částem hlavního města likvidaci odpadních vod za jednotnou cenu 1 050 korun (včetně DPH) za osmikubíkovou cisternu. Tato společnost se zaregistrovala i do databáze městské části, aby bylo možné uplatňovat slevu na vývoz tak, jako tomu bylo i u ostatních vývozců jímek.

Nevýhodou tohoto systému je skutečnost, že společnost účtuje odvoz za cisternu, nikoli na krychlové metry. Ve většině případů by to nemělo způsobit žádné problémy, ale majitelé žump o menším objemu se budou muset zřejmě domluvit s některým ze svých sousedů, který je na tom stejně, a společně využívat tuto služby.

Je to alespoň částečné řešení současné krizové situace, ale náš tlak na kompetentní orgány a organizace bude pokračovat. Jednak aby se urychleně pokračovalo ve výstavbě kanalizace, jednak aby se našlo lepší umístění výpustního místa. Ve hře je i případné prozatímní napojení Točné na kanalizační větev z Cholupic do Písnice.

Městská část také zkoumá možnost intenzifikace čistírny odpadních vod na Točné, kam by se mohlo svážet z celé obce. Ukazuje se, že by to mohlo být řešení do doby výstavby kanalizace na Točné, která může do této obce dorazit až za řadu let. I v případě, že by se jako dočasné řešení ukázala právě tato cesta, by bylo potřeba, aby stavba byla podpořena i ze zdrojů hlavního města.

Všechna tato i další řešení mají své klady i zápory, ale nejsou jednoznačně nemožná. Spíše se jedná o politické rozhodnutí vyšších orgánů, které by přineslo do naší městské části řešení tohoto nevyhovujícího stavu.

 

Petr Prchal,

starosta MČ Praha 12      

 

  

Dále:

Radní vybrali dodavatele pro výstavbu kanalizace ve Slivenci a v Cholupicích

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme