Praha 12 zrušila veřejnou zakázku na novou radnici

Nová radnice U Dubu (očima o.s. Oživení)

22. 8. 2012

V dubnu letošního roku jsme vyzvali Městskou část Praha 12 ke zrušení nadlimitní veřejné zakázky na novou radnici „U Dubu“ za půl miliardy korun, která byla dle našeho názoru zadána v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. Kritériím zakázky pro umístění radnice totiž vyhovoval v podstatě jediný pozemek k výstavbě. Brzy poté došlo na radnici MČ k výrazné změně, když zastupitelstvo na svém zasedání na konci dubna obměnilo složení rady městské části. Nová rada nás v zápětí informovala o svém záměru zrušit tuto veřejnou zakázku. 28. června  svůj slib splnila a zakázku na novou radnici zrušila. Další informace k uvedené veřejné zakázce jsou uvedeny níže. 

Nová radnice U Dubu

Projekt Nové radnice MČ Praha 12 plánuje již mnoho let. Původně MČ plánovala přestavbu budovy Prioru na Sofijském náměstí. Snad i proto se MČ v roce 2005 rozhodla prodat své vlastní stavební pozemky pro radnici společnosti Kuchař & Thein, s.r.o. (výkonný developer projektu FINEP CZ, a.s.). Po volbách v roce 2010 vedení MČ názor změnilo a začalo preferovat výstavbu zcela nového objektu na zelené louce. Na konci března 2012 vypsala MČ veřejnou zakázku na „Novou radnici MČ Praha 12" za půl miliardy korun tak, aby jediným vhodným kandidátem byla právě společnost Kuchař &  Thein, s.r.o. 

MČ vypsala v roce 2004 veřejnou soutěž na architektonický návrh funkčního využití pozemů v centru Modřan u křižovatky Generála Šišky a Čs. Exilu, známé také jako oblast „U Dubu". Jako vítěz ze soutěže vyšla společnost Kuchař & Thein, s.r.o., se kterou následně radnice v roce 2005 uzavřela nájemní smlouvu a smlouvu o smlouvě budoucí kupní na dané stavební pozemky. Společnost Kuchař & Thein, s.r.o se zavázala postavit na těchto pozemcích polyfunkční centrum „U Dubu" s tím, že nejpozději do 30.6.2008 získá stavební povolení a nejpozději ke dni 30.6.2011 bude stavba kolaudována. Developer smluvní podmínky nedoržel, avšak radnice nevyužila možnosti vyvázat se s uzavřených smluv a dodatky smlouvy mění ve prospěch společnosti Kuchař & Thein, s.r.o. 

V roce 2011 si MČ nechala vypracovat tzv. studii proveditelnosti, která porovnává finanční náročnost přestavby budovy Prioru na moderní budovu radnice s možností výstavby radnice "na zelené louce". Výstavba nového objektu byla shledána finančně výhodnější. Na konci března 2012 MČ zveřejňuje oznámení o nadlimitní veřejné zakázce „Nová radnice MČ Praha 12″, ev. č. zakázky 210893, ev. č. formuláře 7202011010893, jejíž zadání vyhovují právě pozemky v nájmu společnostiKuchař & Thein, s.r.o. Dne 26.4.2012 Oživení oslovuje zastupitele MČ s výzvou ke zrušení veřejné zakázky. Na nejbližším zasedání zastupitelstva byla odvolána stávající rada městské části, avšak ke zrušení veřejné zakázky nedošlo. 

Dne 14.5.2012 podalo Oživení podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a zároveň vydalo TZ, která byla doručena všem členům zastupitelstva. 

Dne 28.6.2012 zrušila rada městské části Prahy 12 uvedenou zakázku s odkazem na ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona o veřejných zakázkách, neboť v průběhu zadávacího řízení se vyskytly dle rady MČ důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Z tohoto důvodu UOHS upustil rovněž i od dalšího prověřování postupu zadavatele.  

Další podklady k této kauze naleznete na stránkách www.bezkorupce.cz.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme