Praha 12 zastavila privatizaci obecních bytů

Krátká zpráva z 9. zasedání zastupitelstva

25. 6. 2011

Pokus o manipulaci

Rada městské části předložila na jednání zastupitelstva 21. 6. 2011 devět nových bodů do původního 19bodového programu. Navíc se jednalo o zcela zásadní předklady, které se týkaly rozsáhlých investičních aktivit za stovky milionů korun (např. výstavba nové radnice).

Nemožnost řádně projednat a prostudovat předkládané materiály byla provázena i nepřesnými interpretacemi jejich výkladu či přímým zatajováním některých okolností (například nebyla uvedena změna zadávacích podmínek jedné ze soutěží). Zastupitelé TOP 09 se proti podobným manipulativním metodám ohradili a vyžadovali ve svých vystoupeních odpovědi, které by dostatečně ozřejmily obsah jednotlivých projednávaných bodů. Pod tíhou kritiky opozice k předkládaným materiálům začali vypovídat poslušnost zastupitelé za KSČM a začali hlasovat s opozicí. Koalice vždy našla způsob, jak si zajistit jejich loajalitu, a tak došlo i na nové hlasování pro zmatečnost. Koalice nakonec prosadila všechna svá usnesení bez ohledu na upozornění na negativní dopady na městskou část. Za tato rozhodnutí ponesou koaliční zastupitelé plnou odpovědnost.

 

Privatizace zastavena

Městská část v minulých letech uskutečnila rozsáhlou privatizaci bytového fondů tak, aby i obyvatelé obecních bytů měli možnost si vybrat formu svého bydlení. Díky tomu má městská část v dnešní době pouze 375 obecních bytů. O jejich privatizaci se uvažovalo, ale výměna vedení radnice znamenala, že se občané přislíbené privatizace už nedočkali.

Záminkou k tomuto rozhodnutí byla potřeba sociálních bytů. Ty jsou jistě potřebné a nutné, ale obyvatelé v bytech se smlouvou na dobu neurčitou (tzn. v podstatě nevypověditelní a s možností byt předávat blízkým příbuzným) nejsou určitě reálnou cestou k řešení tohoto problému.

Zastupitelé TOP 09 proti zastavení privatizace bytového fondu ostře protestovali.

 

Jednání přerušeno

Vzhledem k rozšíření programu a nedostatečné přípravě bylo pochopitelné, že po deseti hodinách jednání nebyla probrána ani polovina předkladů a jednání muselo být odročeno na příští pondělí.

 

petr.prchal@centrum.cz

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme