21. 10. 2016

Praha 12 se řítí do propasti

Na 11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 12 si koalice schválila rozpočet na rok 2016. Náklady na investice do infrastruktury naší městské části se snižují téměř o 30 %, ale místo toho aby se ušetřené peníze využily na vylepšení hospodaření městské části, tak veškeré tyto peníze jdou na krytí neustále se zvyšujících provozních výdajů. Sám místostarosta Jan Marhoul (ČSSD) zodpovědný za rozpočet přiznává, že finance jsou ve velmi špatném stavu a situace je dále neudržitelná. Koalice složená z ANO, ČSSD a Změny pro Prahu 12 přesto nepřichází s jediným návrhem na ozdravění financí naší městské části a to ani v rozpočtovém výhledu na následujících 5 let. Provozní náklady naší městské části jsou z téměř 35 % hrazeny z našich rezervních fondů, které jsou však určeny na investice a velmi rychle vysychají!

Rozpočet městské části považuje TOP 09 za neprůhledný. Radnice tvrdí, že rozpočet je zjednodušený, aby byl srozumitelný pro občany i zastupitele. V rozporu s tímto tvrzením však radnice nedokázala prokázat, na co se využívá Fond obnovy, který vznikl privatizací bytového fondu, jinak než argumenty: „věřte, že to tak je“. Zda se peníze z fondu opravdu využijí pouze na investiční akce a výkupy pozemků, to si však občan překontroluje jen těžko.  V textu k některým  výdajům se naopak jako zdroj finančních prostředků uvádí žádost o dotace od hlavního města Prahy, avšak bez jakéhokoliv příslibu od města. Mezi příjmy, kterými se vyrovnává schodkový rozpočet městské části, žádný takový zdroj uveden není.  Jsou tedy vůbec výdaje pokryty reálnými příjmy?

Rostou provozní výdaje na chod Úřadu, na platy i dohody o provedení práce. Stejně jako v loňském rozpočtu jsou vyčleněny 2 mil. Kč na odstupné, přesto počet zaměstnanců neklesá, jen se rušené pracovní pozice objevují v rámci jiných odborů pod jiným názvem!  Druhým bodem programu zastupitelstva byl výběr variant pro zahájení realizace výstavby nové radnice, v rozpočtu však jsou vyčleněny jen 4 mil Kč na poradenské služby a ve schváleném  rozpočtovém výhledu se s výstavbou radnice nepočítá vůbec. Přitom již v předchozím roce si koalice schválila poradenské služby spojené s přípravou nové radnice za 4 miliony, které zřejmě také vyčerpala. Maximální částku na vybudování nové radnice koalice odmítla schválit. Cena celého projektu a výstavby by přitom mohla překročit i půl miliardy korun.

Finanční situace naší městské části je alarmující. V případě, že koalice bude nadále navyšovat výdaje na chod radnice samotné a nedojde k razantním úsporám, tak se to bohužel může velmi brzy dotknout všech občanů naší městské části. Styl hospodaření „po nás potopa“ nemůže TOP 09 podporovat.

Petr Šula

předseda klubu zastupitelů TOP 09

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme