Praha 12 má rozpočet

Tiskové sdělení MČ Praha 12

26. 2. 2014

Zastupitelstvo městské části Praha 12 v úterý 25. února projednalo a odsouhlasilo většinovým počtem hlasů rozpočet pro rok 2014 s celkovou rozpočtovanou částkou ve výši 405.156 tis. Kč.

 

Celkové příjmy roku 2014 ve výši 248.049 tis. Kč jsou doplněny financováním, tedy zapojením vlastních fondů ve výši 157.107 tis. Kč. Tím jsou pokryty navrhované výdaje ve výši 405.156 tis. Kč, a to bez zadlužování městské části. 

Velká pozornost je v letošním roce věnována investicím do oblasti školství. Rozpočtovaná částka dosahuje 55.544 tis. Kč. 

Z dalších zajímavostí tohoto rozpočtu ještě uvádíme v jakém rozsahu bude financována grantová politika naší městské části v roce 2014. Spočívá v poskytování příspěvků neziskovým organizacím na jejich provoz a činnosti v oblastech ekologie, sociální, kulturní, sportu a volného času dětí a mládeže. 

 

Podrobnosti:

Výchozí podmínky pro sestavení rozpočtu na rok 2014 se v porovnání s rokem 2013 opět zhoršily, což je dáno zejména snižující se dotací z hlavního města Prahy. Meziroční úbytek této dotace dosáhl částky 4.167 tis. Kč. 

Celkové výdaje byly schváleny ve výši 405.156 tis. Kč, což je o 45.406 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2013 (359.750 tis. Kč). 

Poměrně vysoký meziroční nárůst celkové rozpočtované částky je způsoben zejména zvýšením rozpočtu organizační jednotky ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury. Finanční prostředky na tuto oblast byly schváleny v částce 124.050 tis. Kč, což představuje meziroční nárůst o 47.445 tis. Kč. Navržená částka představuje 30,62 % z celkové rozpočtované částky. 

Většina zamýšlených akcí je financována za podpory strukturálních fondů Evropské unie. Finanční spoluúčast MČ Praha 12 na realizace těchto akcí dosahuje částky 39.306 tis. Kč. V optimálním případě bychom mohli v letech 2014 – 2015 ze Strukturálních fondů Evropské unie obdržet až 140.000 tis. Kč.

 

Pro rok 2014 byla na granty schválena částka 4.690 tis.   

V souvislosti s příspěvkem na oblast grantové politiky je potřeba připomenout, že MČ Praha 12 poskytuje, kromě klasických tržních nájmů, navíc celkem 26 nájemcům nebytových prostor a pozemků dalších 6.583 tis. Kč formou zvýhodněného či symbolického nájemného. Tato jiná forma podpory, která jinak není v rozpočtu prezentována, je určena pro neziskové organizace, jež poskytují sociální, kulturní, sportovní a společenské služby na území MČ Praha 12.

 

Bc. Eva Burianová

vedoucí odd. vnějších vztahů a komunikace

mobil: 606 063 106

e-mail: eburianova@p12.mepnet.cz

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme