× Pohněme s tím. Společně!

Povodňový vývoj v Praze 12

Povodně 2013 v Praze 12

Aktuálně z Prahy 12 ze dne 9.6.2013 23:00
 
Starosta městské části Mgr. Petr Prchal provedl s projektantem kanalizace v Modřanech Ing. Miroslavem Zrzavým ze společnosti DIPRO kontrolu zatrubněného Libušského potoka. Nechal zabezpečit poklopy technologických přístupů v oblasti, kde došlo minulou neděli k vystoupání vody na povrch. Libušský potok je totiž zabezpečen na horním toku suchým poldrem, u něhož je vybudován takzvaný bezškodní výtok. Potok pak vtéká gravitačně do Vltavy. Podle odborného vyjádření došlo k rozlivu vody v důsledku hydraulického vyrovnávání hladiny řeky a potoka.
 

Lze reálně předpokládat, že při mírném zvednutí Vltavy bude systém fungovat. Pokud dojde k vystoupání nad míru, bude třeba výtok z retenční nádrže provizorně ucpat, neboť technologické zařízení, které by toto umožňovalo, nebylo u nádrže vybudováno.

V oblasti Libušského potoka, který protéká Modřanskou roklí, je připraven trvalý monitoring. Ten bude včas varovat před přetečením hráze retenční nádrže. Tak bude možné s předstihem posílit čerpací kapacity v ulici U Kina, kam zatrubněná část potoka ústí a kde jsou vyřazena stacionární čerpadla. Ostatní výtoky z kanalizace na Obchodním náměstí a v ulici K Jezu byly způsobeny splaškovou vodou. Pokud by se situace opakovala, bude splašková voda v ulici K Jezu odčerpávána hasičskými sbory, neboť stacionární čerpadla byl během nedělních záplav poškozena. Tato čerpadla nespravuje ani neobsluhuje městská část, situace je ale trvale monitorována, aby bylo možné zasáhnout okamžitě.

Upozorňujeme, že oblast za železniční tratí je stále uzavřena (3. SPA stále platí) a hrozí zde opět zatopení Vltavou, případně Komořanským potokem. To se týká zejména ulic U soutoku a U skladu, kde by se neměl nikdo trvale zdržovat.


Aktuálně z Prahy 12 9.6.2013 12:00
Upozorňujeme občany, že třetí stupeň povodňové aktivity stále trvá, protože se od nedělního podvečera očekávají bouřky s přívalovými dešti, které mohou trvat po celé pondělí. Díky uvolnění zásobních prostor vltavské kaskády se neočekávají rozsáhlejší problémy z hlavního toku. Hlavním nebezpečím je spíše řeka Berounka a lokální toky.


Upozorňujeme občany, že břeh Vltavy a lesy na území městské části jsou prostorem, kde vzhledem k podmáčenému terénu a možnosti pádu stromů hrozí nebezpečí úrazu. Vstup do těchto lokalit je pouze na vlastní nebezpečí!


Kontakt TOP 09 Praha 12:

Adresa:

Krajská kancelář TOP 09 Praha

Opletalova 1603/57

110 00 Praha 1

E-mail:
petr.sula@pha.top09.cz

Tel:
Zuzana Pelechová, regionální manažerka: 774 967 351

Web: www.top09.cz/praha12

Facebook - TOP 09 Praha 12

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme