29. 4. 2013

Dnes se ze všech stran – a nejen v naší zemi – ozývá v nejrůznějších obměnách tvrzení, že politika je svinstvo. Toto není žádný moderní jev. V různých obměnách se vyskytoval odedávna. ..ti, kdož jej vyslovují, mají svojí pravdu. Oni ale slovem „politika“ vesměs míní charakter a chování politiků a nikoliv politiku jako jeden specifický způsob, jakým lidská společnost rozhoduje. Klíčovou otázkou v úsilí zabránit této degeneraci demokratické politiky je najít způsob, jak zabránit tomuto „únosu“ zvolených zástupců lidu anonymními strukturami z řad členské základny politických stran. Při hledání odpovědi na tuto otázku se naštěstí můžeme inspirovat příkladem z nejstarší z existujících demokracií světa – USA. I tam výběr kandidátů do voleb – včetně voleb prezidentských – býval záležitostí úzké kamarily prominentních členů dané strany. Situace se začala měnit teprve s příchodem 20.století, kdy se v některých amerických státech výběr kandidátů začal provádět prostřednictvím primárních voleb.

Více na Blogu Pavla Bratinky (29.4.2013)

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme