1. 10. 2016

Vůbec mne to netěší. Nevede ho nejsilnější a také nejaktivnější  opoziční strana u nás na Praze 12, ale dokonce v KV nejsou ani zastoupeny všechny opoziční strany. Ze zákona má být počet členů výborů lichý.  Koalice má v pětičlenném KV většinu tří (!) a kdykoli nás zbývající dva přehlasuje. Naše skutečná kontrolní činnost je tak zcela závislá na libovůli vedení radnice. Zápisy jsou sice veřejné, ale občané se nanejvýše dočtou, co by se mohlo a mělo zkontrolovat, ale zástupci kolice většinou rozhodnou, že do karet jim nikdo koukat nebude, viz třeba zápis z KV ze dne 13. 6. 2016, kdy nepřijali návrh zabývající se jejich pochybením.

Vedení radnice na čele se Změnou pro Prahu 12/KDU-ČSL, za účasti ČSSD a ANO se označuje za otevřené a transparentní, ale přitom odmítá připustit, aby opozice měla v kontrolním výboru většinu. Přitom důsledná kontrolní činnost opozice přeci přispívá ke zkvalitnění politické kultury i kvalitě vedení naší městské části. Ale takto vládnoucí  koalice asi nepřemýšlí, ke škodě své a hlavně ke škodě celé Prahy 12, kterou má řádně spravovat.

Smutné je, že  ve dvou při celkem pěti členech KV nemá ani usnášeníschopnou většinu. Čili ani při absenci někoho z koalice, kdybychom byli při hlasování dva na dva nebo dva na jednoho, nebylo by usnesení platné. K usnášeníschopnosti bychom proti koalici museli být tři na dva. Nyní je to obráceně. Asi aby toto vše nebylo zřejmé na první pohled, je stranická příslušnost na webu radnice uváděna jen u předsedů výborů, viz zde:  http://www.praha12.cz/vybory-zastupitelstva/d-2420/p1=1845#vybor2

Není náhoda, že kontrolní a finanční výbor jsou ze zákona povinně zřizované. Navíc, postavení samotného KV je dle zákona výsadní. Má stát nad ostatními výbory a kontrolovat i jejich činnost včetně výboru finančního, který má u nás členů sedm (!). Je to vše náhoda? Ne, to je vědomá arogance moci.

 

Ing. Bořivoj Kůla, MBA, místopředseda klubu zastupitelů TOP 09