21. 10. 2016

Ohlédnutí za uplynulým rokem z pohledu TOP 09

Náš článek navazuje na text s obdobným názvem v lednovém čísle Novin Prahy 12. Nabízíme čtenáři

doplňující informace, které by měly při posuzování roku 2015 podle nás zaznít. Už proto, že i pohled

opozice je důležitý pro objektivní hodnocení.



Chceme pozitivně ocenit, že se našim nástupcům na radnici Prahy 12 podařilo dovést do zdárného

konce všechny projekty, na které jsme z fondů EU získali dotace ve výši cca 114 milionů Kč.

Uvědomujeme si, že řídit tolik investičních akcí najednou není jednoduchá záležitost.



Na druhou stranu, ve zmíněném lednovém čísle Novin Prahy 12 i leccos chybí. Třeba koalice

v zastupitelstvu schválila zásadní změny územního plánu ze zeleně na stavební pozemky, například na

louce Na Šabatce v Komořanech, na pozemcích za okruhem rozšířila zástavbu na další zelené

pozemky a výrazně zvýšila zastavěnost. Zároveň odsouhlasila změnu územního plánu v přilehlých

zahrádkářských osadách na stavební pozemky.



Na energetická opatření, tedy zateplení školských objektů, jsme v roce 2014 získali vedle cca 100

milionů z Operačního programu Životní prostředí i dotaci od hlavního města ve výši 18 mil. Kč. Podíl

městské části na těchto investicích se tím snížil na cca 20 milionů. Věříme, že tyto investice přinesou

významné úspory provozních nákladů v našich školách. Ušetřené finance se ve školství jistě efektivně

využijí, ať už bude u kormidla městské části kdokoli.



Dalšími připravenými projekty, které po sobě zanechalo vedení radnice v čele s Petrem Prchalem

(TOP 09), byly projekty z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. U ZŠ Rakovského

vznikl vedle sportovně-rekreačního areálu RAK (otevřený v září 2014) areál - Ráček. V termínu byla

dokončena i revitalizace parku Na Zvonici, jejíž součástí byla též obnova hřbitova. Mrzí nás, že se

z těchto projektů vytratil komunitní duch z období přípravy těchto akcí, kdy se aktivně zapojovala

řada neformálních občanských spolků.


Důležité je, že se věc podařila a že naše dobrá práce nepřišla vniveč. Poněkud nás však zaráží, že se

současné vedení radnice o tom jen zřídka zmiňuje a že při završení zmíněných projektů zůstává

předchozí vedení radnice jen v roli diváků.


Petr Šula

za klub zastupitelů TOP 09

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme