Odpověď na otázky Novin Prahy 12

Text o pokračující cenzuře v Novinách Prahy 12

20. 3. 2011

Vážená redakce,

s napětím jsme očekávali Váš pokus o vytvoření sdělovacího prostoru pro opozici. Jaké však bylo naše zklamání, když jsme zjistili, že se ve skutečnosti jedná o pouhé anketní otázky ve velmi obecné poloze a s nevelkým rozsahem požadováného textu, navíc v nepřijatelně krátkém termínu na reakci. Pokud tomu dobře rozumíme, má být naše anketní odpověď doprovodem textu, který nám není znám a s nímž může být tedy manipulováno libovolným směrem.

 

Naše dosavadní zkušenosti, týkající se přijímání a zveřejňování našich názorů, jsou vysloveně špatné. Nemůžeme ani přehlížet zpolitizování a účelové úpravování "informací" o činnosti zastupitelstva, nejrůznější kličkování a manipulování reality podle momentálních potřeb a další nešvary, které souvisejí s omezením demokracie v Praze 12 a tím, že tato radnice není otevřená, ani vstřícná. Vzhledem k těmto skutečnostem v nás nevzbuzuje podobný normalizační pokus o vytvoření nepravdivého zdání, že se každý může vyjádřit, důvěru. Nevěříme tomu, že podobnou důvěru chcete získat!

 

Takto striktně zregulovanou a omezenou možnost vyjádření nepokládáme za přijatelnou, protože svoboda slova buď je nebo není. Nemůže být jen napůl, jen trochu. Nenecháme se vmanipulovat do rámce, který vytvoříte, bez znalostí okolností, bez možností reagovat.

 

Spolupráce podobného druhu není bohužel za současných okolností možná bez záruk, že nebude do textu nijak zasahováno (určíte-li rozsah, tak žádné redakční krácení) a že výsledný text bude autorizován. V době vzájemné nedůvěry není žádný jiný přístup přijatelný!

 

Samozřejmě v tomto konkrétním případu by navíc bylo možné reagovat na podobnou anketu pouze se znalostí obsahu hlavního článku a s otázkami, které budou poněkud přesnější a podrobnější.

 

Závěrem bych rád zdůraznil, že v těchto otázkách jsme vždy připraveni k jednání.

 

S pozdravem

Petr Prchal

místopředseda TOP 09 Praha 12

 

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme