Nad 100 000 na web!

Veřejné zakázky malého rozsahu Prahy 12 již 3 roky na webu

25. 6. 2010 | 09:00

Před letošními parlamentními volbami byla korupce a veřejné zakázky velkým tématem. Bohužel většina stran mluvila o opatřeních do budoucnosti, ne o tom, co lze udělat hned a jaká opatření jejich zástupci na úřadech a radnicích již udělali. Proto se chci podělit o své zkušenosti z práce na radnici.

MČ Praha 12 již od roku 2007 zavedla zveřejňování všech vypisovaných zakázek nad 100 tis. na webových stránkách a umožnila tak přihlásit se i firmám, které nebyly přímo osloveny. Zakázka musí být zveřejněna minimálně 7 dní před otevíráním obálek s nabídkami a zveřejněna ve stejnou dobu, jako byly osloveny vybrané firmy.

Po třech letech fungování je možné napsat, že počet nabídek je vždy vyšší, než počet přímo oslovených firem, a ceny vítězných nabídek jsou často nižší, než předpokládají kontrolní rozpočty. V řadě případů vítězí zájemci, kteří si našli zakázku na webu.

Hodnotícím kritériem bývá často pouze nejnižší cena, ale o to precizněji se připravují zadávací podmínky a smlouva, která je závaznou součástí zadání. Klade se, v souladu se zákonem 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, důraz na transparentnost, nediskriminační přístup a rovné zacházení se všemi zájemci o veřejnou zakázku, byť malého rozsahu.

Pro tento systém se MČ rozhodla na základě zkušeností s přípravou a realizací projektů, které získaly podporu ve formě nevratné dotace ze strukturálních fondů EU v minulém programovacím období (2004 - 2006). Zajímavou zkušenost jsme udělali hned při přípravě prvního projektu, na který získala MČ Praha 12 podporu ze strukturálních fondů. Při přípravě projektu Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 – etapa 2005 za cca 5 mil. Kč jsme zpracovali přísné zadávací podmínky, aby řídící orgán dotačního titulu a „Evropská unie“ byla spokojená a vítězná firma splňovala nejpřísnější kritéria kvality provedené práce atd. Kontrola Centra pro regionální rozvoj nám před zveřejněním zakázky tuto přísnost vytkla s tím, že může způsobit diskriminaci menších firem, které by se jinak mohly o tuto stavební akci ucházet. Podmínky jsme upravili a celý projekt dovedli ke zdárnému konci.

TOP 09 v Praze 12 bude i ve volebním období 2010 – 2014 usilovat o zvyšování transparentnosti, o nediskriminační přístup a o rovné zacházení se všemi uchazeči o zakázku. Chceme toho dosáhnout například pomocí nových webových stránek, které budou umožňovat nahlédnout do archivu, kde bude celá historie veřejné zakázky, a v neposlední řadě účinnou implementací souboru protikorupčních opatření navržených vznikající vládní koalicí. Na Praze 12 chceme dělat zodpovědnou a transparentní pravicovou politiku.

Ing. Hana Jandová, zástupkyně starosty

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme