Měsíc na radnici

Stručná zpráva z 1. měsíce působení TOP 09 v nové koalici

11. 6. 2012

Měsíc na radnici

Stručná zpráva z prvního měsíce působení TOP 09 v nové koalici s ODS a se Změnou pro Prahu 12

 

V pátek 27.4.2012 vznikla na Praze 12 nová koalice v čele se starostou za TOP 09. Skutečné „vlády“ se ujala v prvních májových dnech. Popsat celý proces přebírání „úřadu“ není možné pro rozsáhlost tohoto procesu, který dosud nebyl ukončen, a proto se zaměříme pouze na některé záležitosti a k ostatním se vrátíme v dalších článcích. Z opozice jsme pečlivě sledovali dění na radnici a poukazovali na různé problematické postupy. Nyní můžeme hodnotit dopady nejkritizovanějších věcí.

 

Personální audit, resp. destabilizace

Začneme personálním auditem (PA), který předchozí vedení radnice pod vedením starosty Adámka (ČSSD) provedlo a který byl od samého počátku netransparentní, viz naše články z první poloviny roku 2011. Výsledkem PA bylo slučování odborů, které přineslo především odchod „nepohodlných“ osob – mnohdy zkušených odborníků. Sloučením vznikl Odbor životního prostředí a dopravy, Odbor majetku a investic a Odbor provozní, který se skládá z původního Odboru informatiky a Odboru hospodářské správy. Nyní se ukazuje, že vedoucí těchto „superodborů“ manažersky, ani odborně nepokrývají celý rozsah činností, které pod jejich řízení spadají. Odráží se to zejména v kvalitě podkladů, které vedoucí odborů připravují pro rozhodování vedení radnice a jednání Rady MČ Praha 12.

 

Rošádami s odbory k vyšší… neakceschopnosti

Některé odbory byly zrušeny a začleněny jako oddělení do jiných odborů, někdy velmi neprakticky, např. zrušený Odbor krizových řízení je nyní jako oddělení v Odboru kanceláře starosty. Byl zrušen Odbor správní a začleněn do Odboru kancelář starosty jako oddělení, ale současně byl personálně oslaben a nyní problematicky a na poslední chvíli řešíme zajištění podzimních senátních voleb. Velkým problémem je dodatečné převedení úklidu a oprav komunikací z Odboru životního prostředí a dopravy do Odboru kancelář starosty, oddělení rozvoje (zde probíhá příprava projektů na čerpání peněz z různých dotací). V tomto oddělení lze velmi těžko zajistit vzájemnou zastupitelnost pracovníků a díky neustálým reorganizacím vůbec dostatek odborníků na obě činnosti.

Některé záležitosti půjde napravit úpravou organizační struktury úřadu, s jinými se budeme potýkat ještě dlouho, např. rozdělení „superodborů“ není v současnosti možné.

 

Veřejné zakázky: neprůhlednost, pochybnosti, neprofesionalita

Veřejné zakázky - byly našim velkým tématem v opozici a i v této oblasti se ukazuje, že naše připomínky byly opodstatněné. Zrušení směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu v červnu 2011, vytvořilo velmi nepřehledný a neprůhledný systém pro všechny zájemce o zakázky do 2 mil. u služeb a do 6 mil. u stavebních prací (podle zákona před novelou).

 

Když zakázkám nerozumí, najmou si „profesionály“

Zároveň je nutné připomenout, že MČ uzavřela 3. 10. 2011 pod vedením bývalého starosty Adámka (ČSSD) „Rámcovou smlouvu o poskytování právních služeb v oblasti zadávacích řízení veřejných zakázek“ se společností Garris Legal na organizaci tzv. malých zakázek, které dříve zajišťovali zaměstnanci úřadu vlastními silami, a zakázek podlimitních a nadlimitních. Již v listopadu 2011 uzavřela MČ se společností Garris Legal dodatek ke smlouvě na další druhy zadávacích řízení, které nebyly uvedeny v původní soutěži. Místo paušální ceny za vybrané řízení byly sjednány hodinové sazby za práci advokáta (2 800 Kč + DPH) nebo koncipienta (1 800 Kč + DPH) u ostatních druhů zadávacích řízení a MČ hned začala tyto služby využívat, dokonce i ty postupy, které připravovaná novela zákona o zakázkách vypouštěla, například omezování počtu uchazečů o zakázku losováním.

 

Pochybná zakázka na poskytování EPC: novou radou zrušena

Na základě dodatku schválila předchozí Rada MČ ještě v listopadu objednávku na organizaci nadlimitní zakázky v režimu jednacího řízení s uveřejněním pod názvem „Poskytování energetických služeb EPC ve vybraných objektech městské části Praha 12“. EPC (Energy Performance Contracting) představuje soubor právně a organizačně poměrně náročných organizačních a technických opatření, kterými má dojít k zaručeným úsporám spotřeby energie a provozních nákladů. Jedná se v podstatě o přijetí úvěru na 10 let, záměr mělo nejdříve schválit zastupitelstvo. Dále objednávku na „Zpracování návrhu postupu a návrhu vhodného zadávacího řízení, jehož předmětem bude výstavba nové budovy radnice městské části Praha 12 na zelené louce“. Výstup byl podkladem pro zadání největší veřejné zakázky v historii MČ Praha 12, a to na pronájem budovy, viz níže.

 

„Turbozakázky“ těsně před novelou zákona o veřejných zakázkách

Nejvíce sporných zakázek bylo vypsáno v závěru měsíce března 2012 a to i přes neschválený rozpočet pro rok 2012, tedy těsně před účinností novely Zákona o zadávání veřejných zakázek. U řady zakázek nebyla připravena vůbec nebo špatně zadávací dokumentace, využívalo se omezení počtu uchazečů o zakázku podle obratu či jiných ukazatelů; některé malé zakázky byly zveřejněny pouze jeden den a podobně. Nyní se všechny vypsané zakázky prověřují a hledá se další postup. Zejména u větších zakázek není jednoduché v průběhu řízení zakázku zrušit a nevystavit MČ případným problémům.

 

Kam kráčíš, budovo nové radnice?

Nejspornější akcí je “Zadání nadlimitní zakázky na pronájem nového objektu radnice městské části Prahy 12 s případným budoucím odkupem nemovitosti, či odkupem podniku nebo části podniku společnosti mající objekt v aktivech“ zadanou v jednacím řízení s uveřejněním. Tento způsob zadávacího řízení použila MČ na radu poradenské firmy, protože předpokládala, že nabídky uchazečů o zakázku budou nesrovnatelné. Zadávací dokumentaci nebo finanční analýzy k této zakázce jsme nedostali, tudíž lze předpokládat, že v době vyhlášení nebyly zpracovány. O této zakázce zpracujeme samostatnou zprávu.

 

Netransparentním zakázkám konec

O několik zakázek se zajímá ÚHOS. Je zahájeno správní řízení u „EPC“ a podnět byl podán také na „Pronájem a odkup nové radnice“. Na přístupu k veřejným zakázkám se rada i celá koalice shoduje, jediný závažný problém ale představuje zakázka na novou radnici. Zastupitelé TOP 09 a ODS jsou toho názoru, že u této akce nebyl předcházející radou zvolen správný postup: Bylo použito nevhodné zadávací řízení (jednací řízení s uveřejněním) a navíc nebylo zadání zakázky v hodnotě cca 400 mil. projednáno a odsouhlaseno Zastupitelstvem MČ Praha 12 ani Finančním výborem.

 

Nová koalice dělá vše proto, aby se situaci podařilo stabilizovat a všechny akce a projekty dostaly transparentní a otevřenou podobu tak, aby nejen zastupitelé, ale všichni občané Prahy 12 viděli, co se děje s finančními prostředky městské části.

 

Ing. Hana Jandová,

Místostarostka MČ Praha 12 za TOP 09

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme