Mediální manipulace Změny pro či proti překladišti…

Otevřený dopis Změně pro Prahu 12. Reakce na článek z tzv. Modřanských novin

6. 1. 2014

Vážená Změno pro Prahu 12,

ve čtvrtek 21. 11. 2013 jsem požádala Váš klub o omluvu za zveřejnění nepravdivých informací o problematice převzetí sběrného dvora (SD) MČ Praha 12 Pražskými službami. Nikdo z Vás mi dodnes neodpověděl. Proto přidávám svoji žádost o omluvu jako reakci k Vašemu článku. Na základě dokumentace z e-mailové komunikace, kterou mám k dispozici já i kolegyně Eva Tylová, si dovoluji upozornit na nepravdy v článku uvedené.

 

Jednání o převedení sběrného dvora: Dr. Rázková byla plně informována!

Dne 6. 11. 2013 jsem se zúčastnila jednání o převzetí sběrného dvora MČ Praha 12 Pražskými službami, které svolala zastupitelka Změny pro Prahu 12 Eva Tylová. Z dochované e‑mailové korespondence je zřejmé, že kolegyně Rázková nemohla být o problematice informována – jak uvádí - až 6. 11. 2013 z e-mailu vedoucího odboru kancelář starosty. Dozvěděla se o něm z mé incicitivy již 30. 9. 2013, kdy mě pozvala kolegyně Tylová na jednání. To se mělo konat 8. 10. 2013 a mělo se týkat převedení sběrného dvora pod hlavní město Prahu, resp. pod Pražské služby. Upozornila jsem jí, že je nutné informovat i další členy vedení městské části. Po informování o schůzce projevil starosta MČ zájem zúčastnit se, nicméně schůzka byla zrušena. Radní Daniela Rázková byla tedy již 30. 9. 2013 pozvána na jednání o převodu sběrného dvora. Vzhledem k tomu, že neprojevila zájem se jednání zúčastnit, nepozvala jí zřejmě její kolegyně Eva Tylová ani na další jednání, které proběhlo 6. 11. 2013.

 

Překladiště odpadů si nepřeje nikdo z Rady MČ Praha 12!

Bohužel Eva Tylová na takto zásadní jednání nepozvala nikoho z úředníků Úřadu městské části Praha 12, kteří by byli odborným zázemím pro samosprávu a zajišťovali případné úkoly, jež vzejdou z jednání. Nezajistila ani žádné podklady k jednání ostatním kolegům, tedy mně, starostovi ani zástupci starosty Ing. Jiřímu Fremrovi. Podmínky převzetí sdělili při jednání zástupci Pražských služeb a pracovnice oddělení odpadů MHMP. K našemu překvapení bylo již velmi málo času pro rozhodnutí o tak závažném kroku. Bylo třeba připravit podklady pro jednání rady 19. 11. 2013, aby k případnému převzetí a jednání o podmínkách mohlo dojít. Eva Tylová položila při jednání otázku, zda nemůže zároveň s provozováním SD pro občany vzniknout i překladiště odpadů. Všichni zástupci MČ P12 jasně deklarovali, že si takovou možnost nepřejí a chtějí jí právně ošetřit. Na druhou stranu projevili zájem na modernizaci provozu SD a jeho ekologičtější provoz, který by zároveň nezatěžoval rozpočet městské části, Provoz a financování sběrných dvorů je kompetence hlavního města Prahy. Praha 12 je výjimkou. Sběrný dvůr financuje sama, protože se sběrný dvůr nachází na soukromých pozemcích. To je ale z dlouhodobého hlediska neúnosné.

 

Proč myšlenku na překladiště živí Změna pro Prahu 12!

Po jednání jsem odvedla zástupce Pražských služeb k vedoucímu odboru Kancelář starosty, aby se na základě proběhlého jednání domluvili na podkladech, které je třeba připravit pro jednání rady o případném převodu provozování SD. Z výše uvedeného a z podstaty věci je zcela zřejmé, že se nemohlo jednat o utajovaný záměr. A „rozčílení kolegů na páteční poradě“, dle citace Daniely Rázkové, pochopí každý soudný člověk. Příčinou rozčílení nicméně pravděpodobně byl fakt, že kolegyně nevnímala naše vysvětlení, jak celá situace vznikla. Následně nám radní Eva Tylová, nám sdělila, že výstupy z jednání pochopila jinak než ostatní účastníci a že se následně dozvěděla, že prý by překladiště za určitých okolností vzniknout mohlo. Neuvedla ale jakékoliv podrobnosti, případně proč by tuto variantu nešlo právně omezit.

 

Roznos letáků: na provozování sběrného dvora má někdo velký zájem…

Z neděle na pondělí byly rozneseny letáky po sídlišti v okolí SD. Jejich obsah napovídá, že text mohl sepsat jen ten, kdo dostal informace z Odboru majetku MČ Praha 12. Já mám pocit, že vydání letáku svědčí o tom, že na provozování současného překladiště a provozování sběrného dvora za stávajícího stavu má někdo velký zájem, aby mu nebyl zmařen velký byznys!? Alespoň v části věty se tedy s kolegyní shodneme! Poznámka: zneužití zaměstnanců MČ Praha 12 – jak to označili mnozí zastupitelé – ze strany Změny pro Prahu 12 k jejich soukromým účelům se věnuje samostatný článek.  

 

Již jen jako perlička na závěr je nutno dodat, že jediný, kdo vedl jednání o zřízení překladiště komunálního odpadu na území MČ Praha 12, byla Eva Tylová. Při letmé informaci o tomto jednání, které se dostalo pouze ke mně, jsme se shodly, že nic takového na území Prahy 12 nechceme. 

Ing. Hana Jandová,
zástupkyně starosty MČ Praha 12

Odkaz na článek, na který tento příspěvek reaguje:

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme