11. 4. 2010
Na přelomu srpna a září by podle dostupných informací měla být uvedena do provozu nová část Pražského okruhu (obchvatu dálničního typu kolem Prahy). Stavby 512, 513 a 514 představují trasu od Slivence přes Lahovice, úsek na území Prahy 12 směrem k Vestci a dále až na dálnici D1.

V souvislosti s touto výstavbou přicházejí dotazy, zda a kdy bude mít Praha 12 přímé napojení na Pražský okruh. Dnes je již jasné, že při zahájení provozu na nově vybudovaných úsecích Pražského okruhu přímé napojení městská část mít nebude. Na okruh bude možné najet pouze po silnici přes Komořany, most Závodu Míru na mimoúrovňovou křižovatkou „Strakonická". Dále bude vybudována mimoúrovňová křižovatka „Břežany", která však nebude uvedena do provozu do doby, než bude vystavěn obchvat Písnice. Další nejbližší použitelný nájezd na okruh bude tedy mimoúrovňové křížení vesteckého přivaděče a Pražského okruhu u Hodkovic.

Napojení na Pražský okruh mimo území Prahy 12 není dopravně optimální, ale přímé připojení ulice Komořanské nebylo pro městskou část přijatelné. Proto bylo v roce 2004 rozhodnuto hledat řešení, které by umožnilo naše napojení a přitom dopravně nezatížilo obyvatele Komořan. K realizaci bylo nutné požádat o změnu platného územního plánu. Postupně bylo zpracováno devět variant, pět obchvatových a čtyři s novým přemostěním Vltavy, včetně posouzení jejich vlivu na životní prostředí. Investorem konečné varianty, která se nazývá Komunikační propojení MČ Praha 12 s Pražským okruhem a spočívá v obchvatu Komořan se současným posunem železniční trati, je hlavní město Praha.

V současné době je zpracována projektová dokumentace k územnímu řízení a probíhá veřejnoprávní a majetkoprávní projednání nezbytné k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí. Původním záměrem naší městské části bylo napojení Prahy 12 zároveň se zprovozněním nové části silničního okruhu. Vzhledem k průtahům při projednávání, spojeným s aktivitou některých občanů a dokonce i členů místního zastupitelstva, se však napojení vybudovat nestihlo, což radnici mrzí. V místě, kde by se měla obchvatová komunikace na okruh kolem Prahy připojit, je vše připraveno tak, aby v budoucnosti dostavba neohrozila provoz na Pražském okruhu.

Podrobnější informace o přípravě Komunikačního propojení Prahy 12 a o obchvatu Písnice najdete na webu městské části www.praha12.cz.

Ing. Hana Jandová, místostarostka Prahy 12
Noviny Prahy 12 - březen 2010, str. 3
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme