× Pohněme s tím. Společně!

Komořanské a modřanské laguny chráněným územím

15. 8. 2014

Již od 90.let minulého století se městská část Praha 12 snaží poukazovat na biologický význam Komořanských a modřanských lagun, které by si zasloužily statut zvláště chráněného území. Laguny se nacházejí v pásu podél řeky Vltavy v místě jejího soutoku s Berounkou. Několik biologických průzkumů lokality ukázalo, že lokalita je neocenitelným refugiem původní pražské fauny a posledním funkčním fragmentem lužního systému v Praze a hostí řadu zvláště chráněných či vzácných organismů. Z toho důvodu Magistrát hl. m. Prahy v minulosti již několikrát projednával návrh nařízení o zřízení zvláště chráněného území v této lokalitě. Hlavním kolizním bodem přitom byla plánovaná výstavba přeložky ulice Komořanská a napojení na Pražský okruh. 

V současnosti Magistrát projednává nejnovější návrh nařízení o zřízení přírodní památky Komořanských a modřanských lagun včetně ochranného pásma, které RMČ Praha 12 přijala bez výhrad. Přírodní památka se vyhlašuje dle zákona o ochraně přírody a krajiny pro území menší rozlohy, mimo jiné s fragmenty ekosystémů se zvláště chráněnými druhy, na jehož formování se mimo přírody podílel člověk. Předmětem ochrany nové přírodní památky je makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod a měkké luhy nížinných řek v tůních vzniklých na výhonových stavbách a koncentračních hrázkách opevnění pravého břehu Vltavy. Ze zákona je přírodní památka chráněna před změnou či poškozením nebo hospodářským využíváním, vedoucím k jejímu poškozování, a dále jsou jmenovány činnosti, pro které je předem nutno mít souhlas Magistrátu hl. m. Prahy. Pro občany městské části je proto důležité sdělení, že navrhovaná rozloha částečně zahrnuje i plochu rekreanty využívané oddechové louky. 

Radnice Prahy 12 zvýšenou ochranu lokality vítá, jelikož proces trvá již řadu let. Peripetie s vyhlášením však ještě nejsou u konce. Po skončeném připomínkovém řízení musí Magistrát hl. m. Prahy připomínky vypořádat a nařízení musí být schváleno Radou hlavního města Prahy. „Doufám, že se mohou Komořanské a modřanské laguny dočkat statutu zvláště chráněného území ještě v roce 2014,“ říká Hana Jandová, zástupkyně starosty MČ Praha 12 a dodává : „Pokud se chcete o lokalitě dozvědět více, neváhejte navštívit novou naučnou stezku podél Vltavy, kterou vybudovala městská část Praha 12, i když není správcem území. Na nejnovější část – odbahnění malé laguny a vybudování místa pro pozorování se mi podařilo získat pro MČ grant z revolvingového fondu MŽ . K této lokalitě má řada lidí blízký vztah, což se projevilo například tím, že po povodních v roce 2002 iniciovali mimořádný dobrovolnický úklid břehů Vltavy a v této akci pokračujeme od té doby každý rok na jaře.“   

Tento projekt stál celkem 298 000 Kč, z toho MČ platila 15%, zbytek (253 000 Kč) bylo financováno z dotací. 

Více informací: Odbor životního prostředí a dopravy, tel. 261 710 447 

Hana Jandová, zástupkyně starosty, mob. 602 358 789 

Zdroj: www.praha12.cz

Kontakt TOP 09 Praha 12:

Adresa:

Krajská kancelář TOP 09 Praha

Opletalova 1603/57

110 00 Praha 1

E-mail:
petr.sula@pha.top09.cz

Tel:
Zuzana Pelechová, regionální manažerka: 774 967 351

Web: www.top09.cz/praha12

Facebook - TOP 09 Praha 12

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme