Koalice opět neschválila program mimořádného zastupitelstva

ČSSD, Změna pro Prahu 12 a VV ve spolupráci s KSČM se s opozicí bavit nebudou

28. 4. 2011

7. zastupitelstvo městské části Praha 12 bylo svoláno z iniciativy TOP 09, protože její návrhy koalice neumožnila projednat na řádném zasedání zastupitelstva. Hlavním bodem jednání měla být opět netransparentně a diskriminačně vypsaná zakázka malého rozsahu na „Personální a organizační audit Úřadu městské části Praha 12“. TOP 09 získala stanovisko TRANSPARENCY International ČR a občanského sdružení Oživení. Zástupci obou organizací potvrdili stanovisko zastupitelů TOP 09 a doplnili ho o další argumenty, které hovoří pro to, aby radnice neuzavírala smlouvu s vítěznou firmou a vypsala nové výběrové řízení, jak navrhovala v navrženém usnesení TOP 09. Předseda Kontrolního výboru (KSČM) schválení programu opět nepodpořil a zakázkou se nemíní zabývat, protože stanovisko výše uvedených organizací nepovažuje podobně jako koalice za podstatné. V současné době musíme počkat na vyjádření ÚOHS, kterému byl podán podnět na přezkoumání zakázky ze strany TOP 09. Zastupitelé se díky neschválení programu nedozvěděli ani další podrobnosti o hodnocení veřejné zakázky od tajemnice úřadu, jak požadoval připravený materiál.

Dalším důležitým bodem, který navrhovala TOP 09 projednat, bylo navýšení rozpočtu Fondu obnovy, aby bylo možné pokračovat v přípravě projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na „Dům s pečovatelskou službou“. Tento záměr vyšel jako jeden z hlavních požadavků občanů v rámci průzkumů v průběhu přípravy Komunitního plánu sociálních služeb MČ Praha 12 a byl každoročně potvrzen zastupitelstvem městské části při schvalování aktualizace Komunitního plánu. Ani zařazení a projednání tohoto bodu koalice neumožnila a nepodpořili ho ani zastupitelé za KSČM, přestože jejich zastupitel je předsedou Komise pro koordinaci komunitního plánování a má velkou spoluzodpovědnost za naplňování tohoto strategického dokumentu.

Koalice s podporou KSČM opět potvrdila, že je jedno, s jakými tématy opozice přichází, že neumí obhajovat své činy argumenty, ale jen využívat své většiny jednoho hlasu k  zabránění diskuse.

Ing. Hana Jandová

 

 

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme