Kdo nevydírá, ten nic nezíská

Jak hlavní město pomůže zlepšit infrastrukturu v Cholupicích?

16. 4. 2011

Nechci se vyjadřovat k akci „Děkujeme, odcházíme“, ani k jiným nátlakovým akcím, kterými se snaží určité skupiny obyvatel prosazovat své zájmy, byť často i oprávněné. Lidé protestují zejména proti velkým dopravním stavbám - petice, blokády, odvolávání se při správních řízeních… Úspěch často závisí na tom, kolika jiným lidem protesty způsobí problémy.

Jenže, jak dopadají ti, kteří k těmto metodám nepřistoupili? Ukázkou je například postoj vedení hlavního města Prahy k oblastem, kde se v minulém roce otevřel nový úsek Pražského okruhu (Silničního okruhu kolem Prahy). S naprostým pohrdáním se k nim otočí zády.

Jak jinak nazvat situaci, kdy v Cholupicích, části Prahy 12, která byla nejvíce zasažena výstavbou a nyní provozem Pražského okruhu, zastaví výstavbu splaškové kanalizace, kterou jim slibuje víc než 10 let. V návaznosti na tom oddálí plynofikaci (plyn byl v minulém roce přiveden až k zástavbě Cholupic), rekonstrukci komunikací včetně chybějící dešťové kanalizace, dobudování osvětlení, chybějících chodníků atd. Místo toho zde přibyl hluk z provozu na okruhu, který možná nepřesáhne limitní normy, ale je tam s větší či menší intenzitou natrvalo. Další problémy způsobují přívalové deště, při kterých se voda tekoucí přes biomosty dostává až do ulic a protéká až na náves.

2,5 mil. korun přidělených v rozpočtu hlavního města na rok 2011 na akci „ TV Točná „ (zahrnuje výstavbu technické infrastruktury v Cholupicích a Točné) postačuje pouze na projektovou dokumentaci další etapy výstavby směrem k Točné. V roce 2009 zahájená 1. etapa výstavby kanalizace, při které bylo v minulém roce dokončeno odkanalizování cca 1 ulice, tudíž nebude pokračovat.

Občané zřejmě udělali chybu, když uvěřili slibům a měli pochopení pro potřebu řešit neúnosnou dopravní situaci ve vnitřních částech hlavního města. Místo toho se měli postavit proti umístění této dopravní stavby a bránit jí ze všech sil.

Dnes již nemají téměř žádnou zbraň, kterou by mohli vymáhat své oprávněné požadavky. Ještě jim hrozí, že dřív než dobudování technické infrastruktury v centru Cholupic bude dokončen obchvat Písnice, jehož neexistence brání otevření nájezdu na Pražský okruh mezi Písnicí a Dolními Břežany. To by znamenalo zvýšený průjezd aut skrz Cholupice po komunikaci, která nemá chodníky, ani žádné stavební zklidňující prvky. Přitom se nedá vyloučit, že bude vyvíjen tlak na MČ Libuš, pod kterou Písnice patří, aby změkčila podmínky pro uvedení nájezdu na Pražský okruh do provozu.

 

 

Ing. Hana Jandová,

hana.jandova7@seznam.cz

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme