Kam kráčí Praha 12?

Územní plánování aktuálně a další rozvoj Prahy 12

8. 5. 2014

Praha v posledních deseti až dvaceti letech prochází bouřlivým rozvojem, staví se nová obchodní centra, administrativní budovy i rezidenční projekty pro stovky obyvatel. Naše městská část není výjimkou, ale veškerá výstavba by měla splňovat jasná pravidla. Tomu v nedávné minulosti bohužel ne vždy tak bylo. Nová výstavba by neměla mít významný negativní dopad na starousedlíky a neměla by dotčený prostor „pouze vytěžit“. Developerský projekt by měl přinést pro lokalitu určitou přidanou hodnotu, měl by reflektovat potřeby nových obyvatel a podílet se na obnově infrastruktury a občanské vybavenosti městské části. 

 

Doprava, doleva či rovně? Doprava a dostupnost zůstává dlouhodobou prioritou…

Praha sice patří k nejbohatším regionům nejen středovýchodní Evropy, ale i celé EU, nicméně v oblasti dopravní infrastruktury (zejm. silniční) tato vyspělost není zcela patrná. TOP 09 nadále plně podporuje dostavbu obchvatu Komořan a napojení na Pražský okruh. Alfou a omegou realizace projektu bude ale financování. Více než 2 miliardy korun nebude snadné najít v nejbližších letech v „našponovaném“ rozpočtu hl. m. Prahy nebo státu. Více informací o napojení na okruh se dozvíte v článku B. Kůly (zde...). Radnice v čele s představiteli TOP 09 podporuje také rozšíření sítě cyklostezek vč. Modřanské (povltavské) cyklostezky hojně využívané mj. i bruslaři. V dubnu letošního došlo k otevření lávky pro cyklisty přes Vltavu pod částí Lahovické estakády, jež je součástí Pražského okruhu, což značně rozšířilo možnosti kratších výjezdů z území Prahy 12 směrem k Berounce.   

 

Výstavba metra D se odložila kvůli neprofesionálním zásahům politiků

Na jižním okraji Prahy žije více než sto tisíc obyvatel, kteří mají špatnou dostupnost kapacitní veřejnou dopravou –především metrem – do centra hlavního města a jeho dalších čtvrtí. Pro územní i dopravní plánování je nezbytné, aby bylo navráceno do rukou expertů - dopravních inženýrů, ekonomů a urbanistů. Prahu dlouhodobě poškozovalo, že o dopravních investicích za desítky miliard rozhodovali výsostně politici bez přihlédnutí ke komplexní problematice, jako se tomu dělo zejména za éry Pavla Béma. V důsledku toho se postavilo či staví metro v místech, kde není (tolik) potřebné (Letňany a aktuální prodloužení trasy A do Motola. V těchto úsecích není metro dostatečně využívané a jeho provoz je finančně neefektivní. Tato prodloužení tratí nedisponují spádovou oblastí s dostatečným počtem obyvatel, proto se v některých úsecích provoz metra musel omezit. Přesto přípravy metra D nadále pokračují. Hl. m. Praha pod vedením TOP 09 přehodnotilo z důvodu nehospodárnosti původní záměr na vytvoření nového systému lehkého, bezpilotního metra s kratšími zastávkami a vlaky. Hospodářská situace hl. m. Prahy není v důsledku masivního zadlužování v předchozím volebním období dobrá, a proto zahájení výstavby metra D předpokládá nejdříve (bohužel zřejmě spíše v optimistické variantě) v roce 2017.    

 

Výstavby kanalizace v Komořanech, Cholupicích a na Točné pokračuje

V oblasti technické infrastruktury dále pokračuje výstavba splaškové kanalizace v Komořanech, kde po letošním roce budou bez připojení na ČOV už pouze dvě ulice. Ačkoliv bychom uvítali rychlejší tempo výstavby, zlepšení oproti předchozím letům je viditelné. Začíná se projektovat také kanalizace na Točnou a stoka z Cholupic do ulice Na Výšině má od 31. 12. 2013 stavební povolení. Je to sice provizorní řešení, ale pokračování do ulice Do Koutů do kapacitní stoky A2 je částečně blokováno restitučními nároky. Věříme, že se podaří vše zdárně vyřešit tak, aby nebylo v budoucnu blokováno napojení Točné na stávající systém  (více v článku starosty P. Prchala - ke stažení zde...). 

 

Připravovaný Metropolitní územní plán přinese přehlednost

Jasná pravidla pro budoucí výstavbu, průhledný systém přípravy a v neposlední řadě přehlednost, jednoduchost a srozumitelnost pro občany by měl přinést Metropolitní plán, který je nyní v přípravě a měl by být hotový v roce 2015. Praha 12 je jednou z nejzelenějších pražských městských částí a je také prioritou TOP 09, zabránit zastavování chráněné a přírodně cenné zeleně v bližší i vzdálenější budoucnosti. Souhlasíme s rozumnou zástavbou v tzv. brownfields a jsme proti dalšímu zahušťování sídlištní zástavby např. výškovými obytnými domy tam, kde je již dnes problém s parkováním a kde je nevyhovující občanská vybavenost, jako např. v případě ulice Vazovova (více zde). Obdobně nemůžeme souhlasit s postupem developera u Obytného souboru nad Modřanskou roklí v lokalitě Na Obzoru, kde stavební práce a podle mnohých nepřiměřenou zástavbu musel zastavit až soud.

Petr Šula a Mgr. Jan Sova

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme