Jak se žije školám v Praze 12

Revitalizování škol a navyšování kapacit MŠ se stává realitou...

30. 1. 2014

Bezproblémový chod škol a školek je jednou z mnoha oblastí, kterým městská část (MČ) věnuje nemalou pozornost. MČ se snaží pečovat o budovy škol i jejich vybavení s maximálním nasazením, třebaže se vyskytují problémy, které souvisí se stářím a provozem škol. V poslední době naše občany nejvíce trápí nedostatek míst v mateřských školách. Podařilo se navýšit kapacitu našich zařízení o 4 třídy, tj. cca 112 žáků (MŠ Karásek, ZŠ a MŠ Na Beránku). Další dvě třídy zrekonstruovali v církevní MŠ Studánka. V roce 2014 plánujeme také navýšit kapacitu MŠ při ZŠ Smolkova.  

Naše základní školy mají takovou kapacitu, že jsou připraveny přijímat i zvýšený počet žáků, kteří jsou nyní v mateřských školách. S umísťováním dětí tedy není a nebude problém. Často školy ale řeší situace, které se týkají technického stavu budov, jež jsou staré 25 a více let. Samotné školy mají možnost zlepšovat stav budov v rámci tzv. kombinovaného způsobu oprav, který hojně využívají (na opravách se podílí škola spolu s MČ). Větší opravy ale takto financovat nelze. Proto MČ využívá různých dotačních příležitostí zejména z fondů EU, pomocí nichž se postupně zlepšuje technický stav budov. Díky tomu se např. vyměňují okna a zateplují fasády, čímž dochází v neposlední řadě k významným energetickým úsporám a nižším emisím skleníkových plynů. Místostarostce Haně Jandové z TOP 09 se podařilo získat dotaci na komplexní zateplení budovy Mladenovova. Tato akce již úspěšně proběhla a děti 1. stupně ZŠ a MŠ Angel se mohou těšit z příjemnějšího prostředí. Vzhledem k tomu, že MŽP nadále vyhlašuje výzvy k poskytnutí dotace, H. Jandová se svým týmem připravila a zpracovala žádosti o dotaci na zateplení dalších škol - ZŠ Na Beránku, ZŠ prof. Švejcara, ZŠ Rakovského a MŠ Oáza. V průběhu března bychom se měli dozvědět, zda se investice do škol v řádu desítek milionů stanou skutečností.           

Také školní kuchyně procházejí postupně rekonstrukcemi, aby odpovídaly současným předpisům a nárokům na moderní vaření. Poslední rekonstrukce proběhla v ZŠ Na Beránku. Stejně tak se upravují hřiště a zahrady škol (ZŠ Písnická). Podařilo se rozdělit i přibližně 500 tisíc korun na obnovu výpočetní techniky na všech školách. Možná se někomu bude zdát, že naše školy potřebují vzhledem k dlouhodobému vnitřnímu deficitu ještě větší pozornost ze strany MČ, ale MČ se snaží vynakládat finanční prostředky efektivně do všech oblastí, které spravuje. Zároveň držíme nelehký úkol a prioritu TOP 09 – vyrovnaný rozpočet, kdy nebudeme zadlužovat budoucí generace. Naopak investujeme do jejího vzdělání a zároveň realizujeme – převážně ze zdrojů EU – provozní úspory radnice za energie. Ekologický přínos projektů v podobě uspořených tun skleníkových plynů je třešničkou na dortu. 

 

PaeDr. Miroslava Veselíková,

učitelka na ZŠ, neuvolněná radní MČ Praha 12

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme