Jak se žije školám v Praze 12

Revitalizování škol a navyšování kapacit MŠ se stává realitou...

30. 1. 2014

Bezproblémový chod škol a školek je jednou z mnoha oblastí, kterým městská část (MČ) věnuje nemalou pozornost. MČ se snaží pečovat o budovy škol i jejich vybavení s maximálním nasazením, třebaže se vyskytují problémy, které souvisí se stářím a provozem škol. V poslední době naše občany nejvíce trápí nedostatek míst v mateřských školách. Podařilo se navýšit kapacitu našich zařízení o 4 třídy, tj. cca 112 žáků (MŠ Karásek, ZŠ a MŠ Na Beránku). Další dvě třídy zrekonstruovali v církevní MŠ Studánka. V roce 2014 plánujeme také navýšit kapacitu MŠ při ZŠ Smolkova.  

Naše základní školy mají takovou kapacitu, že jsou připraveny přijímat i zvýšený počet žáků, kteří jsou nyní v mateřských školách. S umísťováním dětí tedy není a nebude problém. Často školy ale řeší situace, které se týkají technického stavu budov, jež jsou staré 25 a více let. Samotné školy mají možnost zlepšovat stav budov v rámci tzv. kombinovaného způsobu oprav, který hojně využívají (na opravách se podílí škola spolu s MČ). Větší opravy ale takto financovat nelze. Proto MČ využívá různých dotačních příležitostí zejména z fondů EU, pomocí nichž se postupně zlepšuje technický stav budov. Díky tomu se např. vyměňují okna a zateplují fasády, čímž dochází v neposlední řadě k významným energetickým úsporám a nižším emisím skleníkových plynů. Místostarostce Haně Jandové z TOP 09 se podařilo získat dotaci na komplexní zateplení budovy Mladenovova. Tato akce již úspěšně proběhla a děti 1. stupně ZŠ a MŠ Angel se mohou těšit z příjemnějšího prostředí. Vzhledem k tomu, že MŽP nadále vyhlašuje výzvy k poskytnutí dotace, H. Jandová se svým týmem připravila a zpracovala žádosti o dotaci na zateplení dalších škol - ZŠ Na Beránku, ZŠ prof. Švejcara, ZŠ Rakovského a MŠ Oáza. V průběhu března bychom se měli dozvědět, zda se investice do škol v řádu desítek milionů stanou skutečností.           

Také školní kuchyně procházejí postupně rekonstrukcemi, aby odpovídaly současným předpisům a nárokům na moderní vaření. Poslední rekonstrukce proběhla v ZŠ Na Beránku. Stejně tak se upravují hřiště a zahrady škol (ZŠ Písnická). Podařilo se rozdělit i přibližně 500 tisíc korun na obnovu výpočetní techniky na všech školách. Možná se někomu bude zdát, že naše školy potřebují vzhledem k dlouhodobému vnitřnímu deficitu ještě větší pozornost ze strany MČ, ale MČ se snaží vynakládat finanční prostředky efektivně do všech oblastí, které spravuje. Zároveň držíme nelehký úkol a prioritu TOP 09 – vyrovnaný rozpočet, kdy nebudeme zadlužovat budoucí generace. Naopak investujeme do jejího vzdělání a zároveň realizujeme – převážně ze zdrojů EU – provozní úspory radnice za energie. Ekologický přínos projektů v podobě uspořených tun skleníkových plynů je třešničkou na dortu. 

 

PaeDr. Miroslava Veselíková,

učitelka na ZŠ, neuvolněná radní MČ Praha 12