Jak se mění školy v Praze 12?

Investice do škol a úspora energií: ruku v ruce...

Rada MČ Praha 12, vedená TOP 09, definovala vzdělávání a školství jako jednu ze svých hlavních priorit pro svůj zkrácený cca 2,5 letý mandát. „TOP 09 si je plně vědoma, že bez investic do nejmladší generace a do vzdělávání by budoucnost nejen Prahy 12, ale i celé naší demokratické společnosti nebyla světlá. Proto jsme se pustili do investic, které sice mají středně až dlouhodobý přínos, ale na druhou stranu velkou ekonomickou návratnost a pozitivní dopad na konkurenceschopnosti naší ekonomiky“, říká Marek Fajfr, lídr TOP 09 v Praze 12.  

 

Kvalitativní i kvantitativní posun v oblasti MŠ a ZŠ: čísla nelžou...

V následujících bodech shrnujeme výsledky, kterých dosáhla MČ Praha 12 v posledních letech:

  • Od školního roku 2012/2013 do současnosti došlo k  navýšení kapacity mateřských škol ve správě Prahy 12 o 88 míst v MŠ a ZŠ Na Beránku a v MŠ Karásek. Dalších  35 míst vzniklo v církevní MŠ Studánka.
  • Začátkem roku 2015 bude kapacita MŠ Smolkova zvýšena o dalších 56 dětí. Tímto a efektem slabších populačních ročníků by se měl vyřešit problém nedostatku míst pro děti v mateřských školách. V roce 2014 se nedostalo v Praze 12 do MŠ 263 dětí, tj. 24 % uchazečů, což řeší radnice právě navyšováním kapacit MŠ.   
  • Kapacita „jeslí“ v ul. Jordana Jovkova (40 dětí) bude ve školním roce 2014/ 2015 využita na 100 %, přičemž pro příští rok nedošlo k odmítnutí žádného z uchazečů. 
  • V roce 2014 získala radnice Prahy 12 díky týmu místostarostky Hany Jandové dotaci z OPŽP na kompletní zajištění energetických úspor (zateplení fasády a střechy, výměnu oken…) u 4 školských objektů: ZŠ profesora Švejcara, ZŠ Na  Beránku, ZŠ Rakovského a objektu  v Čechtické ulici, jehož součástí je MŠ Oaza a část Úřadu MČ Praha 12. Praha 12 získá z 50. výzvy OPŽP (fondy EU) dotace v souhrnu za cca 100 mil. Kč, čímž dojde dojde k modernizaci výrazně podinvestovaného školství a zhodnocení majetku ve výši 140 mil. Kč,
  • Výrazným přínosem zároveň bude roční úspora provozních nákladů za energie ve výši 3 mil. Kč, úspora 8 201 GJ/ rok a snížení emisí CO2 o 705 tun ročně.   

 

Kam za špičkovým jazykovým vzděláním? Přeci na Prahu 12…

Na jaře roku 2014 byla zahájena výstavba Rakouského gymnázia mezi ulicemi Na Cikorce a Čsl. Exilu. Předpokládá se, že první studenti by mohli začít studovat s cílem získat maturitu v německém jazyce již v roce 2015.  Kapacita školy bude cca 300 žáků (dominantně z České republiky) ve 4 a 6letých oborech. Předpokládá se, že vzdělávání nebude zcela zdarma, ale za dostupné školné.

Vybudování třípatrové budovy o ploše cca 2500 m2 by mělo stát investora okolo 350 mil. Kč. Vedení TOP 09 je velmi spokojeno s tím, že se po letech investic do masivních developerských projektů rezidenčního charakteru podařilo přilákat investice z jiné oblasti, přičemž vzdělávací služby jsou jako pilíř „znalostní ekonomiky“ optimálním zaměřením. Navíc „Rakouské gymnázium rozšíří možnosti studia o další jazykově významnou klíčovou oblast“, doplňuje starosta Prahy 12 Petr Prchal.

V Praze 12 dosud působí prestižní The Prague British School (PBS), která vyučuje v anglickém jazyce a poskytuje dokonce stipendijní výhody žákům a studentům s bydlištěm v naší městské části. Praha 12 očekává od těchto škol dlouhodobá, oboustranně výhodná partnerství a především rozšíření možností kvalitního studia na území naší městské části.  Za zmínku stojí i působení The International School Prague na rozhraní Libuše a Kamýku. 

Marek Fajfr,
lídr TOP 09 v MČ Praha 12

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme