10. 5. 2010 | 21:30
Na Obchodním náměstí, ale výstižněji v ulici K Vltavě, existovala před několika lety neudržovaná plocha, která ještě utrpěla při povodni v roce 2002. Jedna část této plochy je ve vlastnictví hl.m. Prahy, potažmo ve správě naší městské části, druhá část byla ve vlastnictví soukromých osob. Po povodni si městská část tento soukromý, a je třeba říci, že stavební, pozemek od vlastníků pronajala a celé území zkultivovala. Na části přiléhající k ulici K Vltavě vzniklo parkoviště, zbytek byl ozeleněn, na pozemku městské části bylo vybudováno a oploceno pískoviště, se skluzavkou a lavičkou. Kdo tudy projde, sám se může přesvědčit, že toto zařízení nebylo zrušeno a slouží dodnes. 
 
Poté, co se soukromí vlastníci rozhodli svůj stavební pozemek prodat, dostala městská část z nájmu výpověď. Nový vlastník zde v současné době staví bytový dům s výškovou hladinou odpovídající svému okolí. Svým záměrem vyhověl stavebnímu zákonu a dalším právním předpisům, zejména požadavkům vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m. Praze, stavební úřad neměl proto důvod stavbu nepovolit. Nehledě na respekt k zákonem zaručenému právu vlastníka nakládat se svým majetkem dle vlastního uvážení, které by se měl naučit každý ctít. Samozřejmě, že vlastník tento výkon svých práv musí uplatňovat v souladu s právními předpisy.
  
Radnice nechala přes ulici, tentokrát opravdu na Obchodním náměstí, postavit jiný parčík jako další počin ke kultivaci celého prostoru náměstí a v současné době se pracuje na vybudování skutečného parku v těsné blízkosti počínaje ulicí U Kina, který tak bude navazovat na přírodní prostředí vltavského pobřežního pásu. Městská část také kvůli tomu odkoupila příslušné pozemky, soukromí vlastníci byli totiž ochotni městské části tyto pozemky prodat.
JUDr. Helena Chudomelová, místostarostka Prahy 12
Galerie
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme