30. 5. 2014

Centrem Komořan dnes prochází výpadovka z Prahy 12 a z okolních čtvrtí. Komořany mají zvýšené hodnoty dopravních zplodin zvláště při omezené rychlosti na 30 km/hod., která zaručuje vyšší bezpečnost. Prach a hluk silně zatěžují obytné zóny, kde se nedají realizovat potřebná hygienická opatření. 

Vzhledem k tomu, že se bohužel z tohoto tématu již před posledními komunálními volbami stalo v důsledku ekologistických iniciativ politikum, opředené mnohými mýty, nepravdivými argumenty a účelovými dezinterpretacemi, přinášíme Vám na tomto místě souhrn nejdůležitějších milníků shrnujících vývoj přípravných prací na této stavbě.  

 

Jak plynul čas…

1995 – Zastupitelstvo městské části Praha 12 odhlasovalo nesouhlas s napojením Komořanské ulice na Pražský okruh

2004 – urbanistická studie „Modřany – jih“, představeno možné napojení Modřan na Pražský okruh vzhledem ke stále větší hustotě dopravy vedoucí mimo obytnou zástavbu Komořan. Varianta 5 je doporučena k dopracování na variantu 5a.

2004 – „Sdružení občanů Prahy 12“ bojuje za změny, aktivisticky a emotivně zasahuje do přípravy stavby, prosazuje další mostní varianty napojení Modřan na Pražský okruh, které jsou například v případě velké vody nefunkční a jsou v příkrém rozporu se zájmy obyvatel na levém břehu Vltavy.

23. ledna 2008 - 1. veřejné projednání – JUDr. Petr Kužvart, Ateliér pro životní, prostředí se pokouší zablokovat veřejné jednání o přípravě propojení Modřan na Pražský okruh, radnice podporuje variantu 5a, pí Rubešová ze Společenství vlastníků jednotek Nad Teplárnou 2076/29 prosazuje specifikaci protihlukových opatření a zpochybňuje napojení Modřany na Pražský okruh jako takové s argumentem, že se v Komořanech zahustí doprava.

6. května 2009 - 2. veřejné projednání – JUDr. Kužvart se pokouší zablokovat jednání poukazem na propojení oznamovatele s příslušným orgánem EIA, v tomto smyslu podal podnět spolu se Společenstvím vlastníků jednotek Nad teplárnou 2076/29 na MŽP. Proces EIA byl rozšířen a posuzovány jsou varianty 0, 5a, 7 mostní a 9 šikmá levobřežní.  Varianta 5a má kladný vliv na největší počet obyvatel Komořan vlivem zaslepení Komořanské ulice a dále nejméně zasahuje do vzhledu krajiny.  Finální verzi dokumentace všechny subjekty hodnotí kladně, avšak rozporují ji: JUDr. Petr Kužvart OS AŽP, Sdružení občanů Praha 12 a Společenství vlastníků Nad teplárnou 2076/29. Varianta 9 je pro Lahovice nepřijatelná. MČ Praha – Zbraslav trvá na variantě 5a jako jedině přípustné. Pí Rubešová zpochybňuje korektní průběh hodnocení variant, JUDr. Kužvart ho aktivisticky napadá a tvrdí, že by byla nejlepší varianta 0.

7. září 2009 – Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí; MČ Praha 12 doporučuje variantu 5a. MČ Praha 16 souhlasí výhradně s variantou 5a. Společenství vlastníků domu Nad teplárnou 2076/29 zpochybňuje variantu 5a a průběh přípravy dokumentace s ohledem na chráněné živočichy. Magistrát HMP vydává souhlasné stanovisko k variantě 5a i 9 s tím, že doporučuje variantu 5a, kterou preferují i samosprávné orgány.

Podzim 2010 – zprovoznění Pražského okruhu bez napojení na Modřany, aktivisti kritizují připravenou stavbu mostu obchvatu Komořan ve variantě 5a jako „most odnikud nikam“, je to však ve skutečnosti výsledek jejich snah zpochybňovat a brzdit větší stavby (jako třeba Kaufland a jiné).

15. 2. 2011 – vydáno rozhodnutí o umístění stavby Komořanského obchvatu, přes námitky JUDr. Kužvarta, Společenství vlastníků jednotek Nad Teplárnou 2076/26 a navzdory osobním útokům na jednotlivé úředníky státní správy či páně Kužvartovy rádoby ochraně „zvláště chráněných živočichů“.

29.3. 2011 – vydáno vyrozumění o podaném odvolání proti umístění stavby Komořanského obchvatu. Zde je možné se přesvědčit, jakými aktivistickými způsoby proti obchvatu bojují pan Kužvart [1], paní Rázková [2] - zastupitelka a bývalá radní MČ Praha 12 - a kol. ze „Změna pro Prahu 12“ a paní Rubešová [3] v době, kdy soudný člověk uzná, že rozumná věc jde svou cestou kupředu a další protesty nadělají více škody než užitku, jako nakonec celá snaha těchto aktivistů v celé této věci. Všechna tři odvolání mají totožný text. Nebýt takovýchto aktivit, obchvat Komořan mohl být hotov současně s obchvatem Prahy na podzim 2010.

17.9. 2011 - nabylo právní moci Územní rozhodnutí pro „Stavbu č. 8560 Komunikační propojení MČ Prahy 12 s Pražským okruhem – stavbou 513.“

 

Co říci závěrem?

Ředitelství silnic a dálnic mohlo mít pro stavbu obchvatu Komořany vyčleněné peníze. Miliardy korun plus finance na rekonstrukce komunikací v Komořanech. Stavba obchvatu Komořan se ale odložila do budoucnosti s tím, že radiálu bude financovat Praha, která ale nemá dostatek finančních prostředků.

V době, kdy se začal stavět Pražský okruh na území Prahy 12, byla kondice české ekonomiky na vrcholné úrovni. Tedy i radiála kolem Komořan mohla mít nadstandartní parametry – např. protihlukové valy, zelená protihluková stěna, Popř. speciální „nehlučný asfalt“.  S obchvatem byly také plánované rekonstrukce souvisejících komunikací atp. O tato opatření mohla jednotlivé občanské iniciativy usilovat, kdyby měla nadhled a vizi.

Páteřní řešení komunikace, kruhový objezd v Komořanech a rekonstrukce přilehlých komunikací jsou v nedohlednu. Motoristé z lokality Prahy 12 musí složitě najíždět na Pražský okruh. Vozidla záchranné služby, policie i hasiči mají složitější průjezd uvedenou lokalitou.

 

-------------------------------------------------------------------------------

Bylo toto opravdu cílem zmiňovaných aktivistů?

[1] Ateliér pro životní prostředí, o.s., Ve Svahu 1, Praha 4, zastoupený JUDr. Petrem Kužvartem,

advokátem, Za Zelenou liškou 967, Praha 4

[2] Sdružení občanů Prahy 12, o.s., Na Šabatce 4, Praha 4

[3] Společenství vlastníků jednotek Nad Teplárnou 2076/26, Nad Teplárnou 2076/26, Praha 4

 
Ing. Bořivoj Kůla, MBA

 

 

 

 

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme