Dobrý projektový tým je základ!

Pracovní tým MČ P12 pro fondy EU má hodnotu sto milionů…

6. 6. 2014

Městská část má možnost některé své projekty, například zateplování budov, výstavbu hřišť a revitalizaci veřejných prostranství z velké části spolufinancovat dotacemi z fondů Evropské unie. Získat evropské peníze však není úplně jednoduché, protože příprava dotovaných akcí podléhá přísným pravidlům. 

Praha 12 má dlouholetou zkušenost se získáváním dotací z EU. Do roku 2010 to bylo asi sto milionů, přičemž základem úspěchu byl především dobrý pracovní tým. Proto bylo také hned po obměně vedení radnice v létě roku 2012 uloženo prioritně vytvořit obdobný tým složený ze zaměstnanců Úřadu, který by na předcházející úspěchy navázal. Úkolem projektového týmu je sledovat dotační možnosti a připravovat vhodné projekty pro podání žádostí o spolufinancování. Výběrem vhodného projektu, zpracováním projektové dokumentace a podáním žádosti však práce týmu nekončí. 

V případě úspěchu následuje příprava zadávacího řízení, kontrolní činnost během realizace projektu i sledování jeho stavu v době udržitelnosti, většinou pět let od kolaudace. Po celou tuto dobu musí výstupy projektů splňovat zadaná kritéria. Mimo jiné to znamená pravidelně zasílat monitorovací zprávy o stavu, využívání a případných problémech vzniklých užíváním díla těm institucím, které dotaci poskytly. Současný projektový tým, který opět vede Ing. Hana Jandová, nyní ve spolupráci s Ing. Jiřím Fremrem, tvoří zástupci oddělení investic, projektoví manažeři, technik odboru školství a podle potřeby další pracovníci Úřadu. 

Díky výborné spolupráci a dobrému vedení Projektového týmu získala městská část jen za poslední dva roky dotace přesahující dalších sto milionů korun! V roce 2013 bylo dokončeno zateplení objektu školy Mladenovova z Operačního programu životního prostředí (OPŽP) a připravovaly se další čtyři žádosti do stejného programu. Z nich má již městská část schválené dotace na zateplení dvou základních škol a budovy Úřadu. Zároveň pokračuje výstavba Rekreačního a sportovního areálu – RAK spolufinancovaného z Operačního programu Praha – konkurenceschopnost (OPPK). Nově jsou podány žádosti o dotace na Areál Ráček a Areál Na Zvonici. Tým se však snaží získávat prostředky i na menší projekty, jako byla například Komořanská stezka, která obdržela podporu z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ve výši 250 tisíc korun. Pro městskou část se tak celá investice snížila na pouhých 50 tisíc. 

 

Eva Burianová, tisková mluvčí MČ Praha 12, Noviny Prahy 12 (06/2014)


Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme