Arogance moci v rudé koalici graduje

Zpráva z průběhu 4. (mimořádného) zastupitelstva m. č. Praha 12

22. 3. 2011

Čtvrté zastupitelstvo městské části Praha 12 konané dne 15.3.2011 bylo svoláno na základě žádosti opozičních zastupitelů za ODS a TOP 09. Důvodem byla závažná pochybení současného vedení radnice, která chtěli navrhovatelé projednat v nejvyšším orgánu městské části.

 

Proč opozice zastupitelstvo svolala?

První materiál navržený pravicovou opozicí konstatoval, že byla zatajena před veřejností a před členy zastupitelstva část přílohy usnesení rady č. 05.01.11 a celá důvodová zpráva k tomuto usnesení. Obsahem utajované části byla informace o významném navýšení finančních výdajů v důsledku schválené organizační změny. Zastupitelé za TOP 09 a ODS chtěli dosáhnout toho, aby kontrolní výbor prošetřil, jak k této záležitosti došlo a zda nedošlo k pochybení či ke spáchání trestného činu. Druhý materiál navrhoval odvolání radní PhDr. Daniely Rázkové za porušování platného usnesení zastupitelstva, které se týkalo apolitických Novin Prahy 12 (viz Prohlášení TOP 09…).

 

K projednávání jednotlivých bodů nakonec nedošlo, protože rudá koalice nehlasovala pro schválení programu. Neschválila ani oprávněné námitky k zápisu z minulého zastupitelstva, např. to, že chyběla dvě vystoupení opozičních zastupitelů. Všechny tyto opoziční požadavky vyřešila Rudá koalice en bloc tím, že je zamítla.

 

Naučí se soudruh starosta Adámek řídit zastupitelstvo?

Přestože se jednání zastupitelstva nedostalo dál než k debatě o programu, starosta Bc. F. Adámek (ČSSD) utvrdil i na 4. zastupitelstvu všechny zúčastněné, že nehodlá respektovat platné právní předpisy, k čemuž byl předsedou klubu TOP 09 Petrem Melničukem několikrát bezúspěšně vyzýván. Procedurální chyby starosty se opět kupily a celkem jednoduchý a srozumitelný jednací řád byl neustále porušován. Není proto divu, že nakonec vystoupil bývalý starosta s dotazem, zda nemá řízení zasedání převzít on.

 

Pošlapávání demokratických principů na Praze 12

Soudruh starosta (bývalý tajemník komunistické strany) již poněkolikáté hrubě překročil svou pravomoc, když odebral slovo opozičním zastupitelům za TOP 09 a tím jim protiprávně znemožnil uplatnit svůj demokratický mandát. Podle platného jednacího řádu nelze odebrat slovo ani v případě, kdy zastupitel nemluví k tématu. Podobná pravomoc by totiž byla lehce zneužitelná, protože posouzení, zda je či není diskusní příspěvek k tématu, by zůstávalo celé v rukách vládnoucí koalice. S tím si ale soudruh Adámek hlavu nikterak neláme, tváří se jako silný a nezávislý arbitr, který stojí nad ostatními zastupiteli i nad demokracií.

Není se zřejmě čemu divit, když byl podle článků Změny pro Prahu 12 vyškolen koncem 80. let jako komunistický provokatér a diskutér. Manipulativní a silové techniky zvládá vcelku dokonale. Jako argument pro odebrání slova použil vyjádření, že má „jiný právní názor“ a dal najevo, že jej nezávislé právní posudky nezajímají. Nutno dodat, že starosta jakožto orgán veřejné správy může podle ústavy činit pouze to, co mu zákon dovoluje, nikoliv vše, co mu zákon výslovně nezakazuje. À propos výše zmíněný článek Změny pro Prahu 12 byl v nedávné době z jejich webových stránek stažen. Že by najednou přestal jeho obsah vadit nebo naopak začal překážet. Ostatně, kdo chce s vlky žíti, musí své mravní zásady upraviti...

Podle TOP 09 je takové jednání známkou absolutní neúcty k demokratickým principům, k svobodě vyjadřování a nezadatelným právům členů zastupitelstva.

 

A co řekli zastupitelům ty, kvůli kterým se jednání konalo?

Je to prosté. Radní Kyliánová-Matoušková a Rázková raději mlčely. Obě radní, kvůli kterým se mimořádné zastupitelstvo sešlo, se neobtěžovaly ani vystoupit a ve stručnosti říci občanům či opozičním zastupitelům cokoliv na svou obhajobu.

 

Uvolněná radní Kyliánová-Matoušková (VV) byla nepřímo dotázána, co měla za pracovní náplň od poloviny prosince, kdy pobírala plnou mzdu jako uvolněná členka zastupitelstva, ale finanční výbor nemohl pracovat, protože nebyl personálně obsazen. Tuto skutečnost měl prověřit kontrolní výbor, obsazený nedemokraticky - de facto koaliční stranou - KSČM. Levicová většina v zastupitelstvu se samozřejmě odpovědi obávala, a proto jí zabránila.

 

Radní D. Rázková (Změna pro Prahu 12), která je zodpovědná za Noviny Prahy 12, byla opoziční ODS obviněna, že se neřídí dřívějším nicméně stále platným usnesením zastupitelstva, které popisuje Noviny Prahy 12 jako apolitickou arénu. Přesto předsedkyně KDU-ČSL P12 v prvním „rudém“ čísle Novin Prahy 12 (nově vtipně označovaných jako „necenzurované“) tendenčně a zcela zjevně politicky, navíc s použitím polopravd a nepravd komentovala vznik nové koalice, která je životně závislá na hlasech KSČM (viz článek Už je to tady).

 

Rudá radnice diskriminuje Komořany

Iniciativa Marka Fajfra (TOP 09), který na minulém zastupitelstvu apeloval na založení Komise pro Komořany nebo rozšíření Komise pro Točnou a Cholupice o Komořany, vyšla na prázdno! Rudá radnice dokonce příspěvek a výzvu M. Fajfra v rozporu s platnými právními předpisy neuvedla v zápisu ze zastupitelstva. Koalice bere Komořany jako součást Modřan, byť se jedná o oblast se specifickými problémy. Jedním z hlavních je nadměrná tranzitní doprava, která zatěžuje místní obyvatele. Od průjezdní dopravy si Komořanští jen tak neodpočinou, protože problém napojení na Pražský okruh obchvatem Komořan byl zpolitizován a zneužit! Za to nesou zodpovědnost především politici Změny pro Prahu 12.

 

Rudá radnice proti napojení na Pražský okruh

Změně pro Prahu 12 mohou občané naší městské části poděkovat za to, že Pražský okruh mohou pouze slyšet, ale nemohou jej využívat při cestách z Prahy 12 a zpět. Tuto skutečnost potvrzuje i nekorektní politický zásah Rudé koalice do územního řízení, kdy vyzvala občany, aby se proti rozhodnutí o umístění stavby (napojení na Pražský okruh) odvolali (výzva byla umístěna zde, ale již je stažena).

 

Změna na radnici Prahy 12?

Změna byla ústředním tématem komunálních volebních programů jak ČSSD, tak i Změny pro Prahu 12. Obě strany se předháněly, která z nich představuje větší a opravdovou změnu. Nyní již má tato „změna“ pevné obrysy. Znamená posun doleva, nerespektování pravidel fair play a dokonce ani platných právních norem. Průběh jednání potvrdil vzrůstající aroganci moci rudé koalice, která je zjevně ideově ovlivněna Martou Semelovou (KSČM Praha 12) (více zde a zde).

 

Klub TOP 09 Praha 12,

sovajan@centrum.cz

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme