3. 10. 2018

Nečekaná vzpoura úředníků na Praze 12. Na jednání zastupitelstva MČ Praha 12 (2. 10. 2018) vystoupil vedoucí odboru životního prostředí MČ Praha 12 a s ním i další pracovníci tohoto odboru. Potvrdili, že bývalý radní Michal Pinc (ANO 2011) opakovaně zasahoval do kompetencí tohoto odboru, přestože životní prostředí neměl ani ve své gesci. Potvrdil se tak námi uvedený důvod pro jeho odvolání v předchozím roce. Pochybení a také opakované porušení zákona potvrdil jak odbor kontrolních činností MHMP, tak také kontrolní výbor zastupitelstva MČ Praha 12.

„Velmi si vážím statečnosti pracovníků odboru životního prostředí, kteří se i přes hrozbu ztráty pracovního místa, rozhodli seznámit s tím všechny zastupitele“ říká Petr Šula, předseda klubu zastupitelů TOP 09.

Všichni o tom věděli, přesto nekonali
Vedoucí odboru životního prostředí předložil zastupitelům několika stránkový materiál, ve kterém zevrubně popsal bezprecedentní zásahy Michala Pince do fungování odboru. Pracovnice, která se bývalému radnímu postavila, dostala na základě organizační změny výpověď. Jak přiznal tajemník úřadu Tomáš Hejzlar, tak byl na jednání Michala Pince opakovaně upozorněn, nebylo v jeho silách to ovlivnit. Také kolegové Michala Pince z ANO 2011 byli informováni o nestandardních krocích předsedy jejich klubu, přesto nijak nezasáhli.

„Došlo k opakovanému porušení zákona o veřejných zakázkách a naprosto nepřípustnému nátlakovému jednání Michala Pince, přesto Rada městské části Praha 12 nepřijala žádná opatření. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že podáme podnět k prošetření celého postupu u orgánů činných v trestním řízení. Podobné jednání se již nesmí opakovat“, dodává Petr Šula. Bývalý radní Pinc se snažil ovlivňovat chod odboru životního prostředí ve prospěch svého příbuzného, a to i po svém odvolání.

Porušení zákona
MČ Praha 12 nevypsala nadlimitní veřejnou zakázku, přestože součtem proplacených objednávek došlo k překročení limitu pro podlimitní veřejné zakázky a dle charakteru objednaných služeb spolu práce věcně, místně i časově přímo souvisí. K dalšímu porušení došlo při zadání 5 veřejných zakázek na údržbu veřejné zeleně v celkové výši 24 080 000 Kč. Městská část zároveň zvýhodňovala firmu Zenova Services, s.r.o. a nevymáhala po této firmě vzniklou škodu za období, kdy firma neplnila své smluvní závazky.

Petr Šula, předseda klubu zastupitelů TOP 09

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme