13. 10. 2021

Rčení uvedené v titulku je jednak notoricky známé, jednak je nezpochybnitelné. Pro naši stranu je však zcela zásadní! To je doklad mnohaleté ověřené zkušenosti, že jen chytří, vzdělaní a iniciativní lidé s rozhledem dokážou překonat problémy a těžkosti doby a najít řešení. Ne vždy se to zdaří, avšak na druhou stranu by bylo možné jmenovat řadu světových osobností, kteří svým umem, dovedností a nápady posunuli na cestu k prosperitě celé národy. Budoucnost a její výzvy můžeme naplnit jen se vzděláním našich dětí a mládeže!

Městská část Praha 12 je zřizovatelem 9 základních škola a 18 mateřských škol. Na našem území je i řada soukromých mateřských, základních i středních škol a též jedna škola vysoká. Praha 12, jako zřizovatel, nesmí zasahovat do pedagogických a dalších provozních záležitostí našich škol, protože ty jsou metodicky a obsahově řízeny přímo ministerstvem školství. Naším úkolem je především péče o budovy a technické zázemí pro zajištění bezproblémové výuky našich dětí. Většina našich škol byla vybudována v době výstavby sídlišť, a tak jsou dnes v podstatě všechny najednou ve stejném stavu pětatřicetileté zchátralosti a naléhavě volají po nejrůznějších opravách a rekonstrukcích.

Nikdo a nikdy nebude mít dostatek prostředků, aby najednou zrenovoval několik desítek školských objektů. Přesto jsme řešení nalezli: Aktualizovali a zkompletovali jsme seznam všech potřebných oprav a připravili jsme plán sdružující finanční prostředky škol i městské části, aby bylo možné stanovit priority příslušného roku a začít je řešit. Tento plán se dvakrát ročně aktualizuje a zůstává v něm i rezerva na nenadálé havárie a podobné případy. Díky tomuto systému probíhají opravy podle pořadí od nejnaléhavějších až k částečně odložitelným.

Samozřejmě využíváme naplno, a to každým rokem, dostupné dotační tituly. Jen tímto způsobem se nám podařilo v letošním roce realizovat jednu z největších školských investic v Základní škole Rakovského. U školní kuchyně, která slouží pro 600 a více strávníků, už po mnoho let hrozilo, že bude muset být z havarijních důvodů uzavřena. Naštěstí to už nehrozí! Kuchyně byla zcela zrekonstruována stavebně i technologicky. Byla doplněna o nové gastro stroje, takže dnes může poskytovat stravu podle všech současných moderních požadavků. Díky vloženým finančním prostředkům kolem 30 miliónů korun jsme získali nejmodernější školní kuchyni v Praze 12.

Samozřejmě to nebyla jediná letošní investice. V mateřské škole na Točné byla opravena zatékající střecha a v ZŠ Zárubova se i letos pokračovalo v opravách opláštění a dalších stavebních pracích. V této škole jsme mimochodem v rámci zmiňovaného plánu oprav vybudovali i základy páteřní datové sítě.

Pokračují pochopitelně i přípravy na výstavbu nové MŠ Mydlinky a ZŠ Komořany. Současně koordinujeme i plány a projekty soukromých investorů a developerů, kteří v rámci kompenzací budují pro městskou část školní infrastrukturu. Mateřských škol bylo u nás vždy dostatek a vypadá to, že se tento trend podaří udržet i do budoucnosti.

I dlouhodobé plány na další rozšiřování školních kapacit v mateřských a základních školách jsou součástí stálého vývoje. Snažíme se je dotáhnout do podoby, kdy se budou moci stát součástí žádosti o dotaci, bude-li taková vypsána. V následujících čtyřech rocích nepočítají tuzemské dotační tituly s žádnou podporou pražských mateřských a základních škol. Je však nezbytné být přípraven. To se týká dostavby u MŠ Podsaďáček, rozšíření ZŠ Na Beránku a ZŠ Písnická v Čechtické a řady dalších akcí.

V naší činnosti vycházíme z demografických plánů, které jsme nechali dopracovat do podrobnějších verzí. Díky nim dnes víme, že v budoucnosti bude potřeba nová škola o třech třídách v každém ročníku nejen v Komořanech, ale také v oblasti starých Modřan. Směrem k Braníku totiž nedisponujeme žádným pozemkem, který by byl pro podobnou stavbu vhodný. Přípravy jsme zahájili pro Prahu 12 již tradičním způsobem, kdy první vize o možnostech využití našich školních pozemků připravují studenti architektury ČVUT. Výstava jejich prací proběhne v prostorách nové radnice zřejmě už v říjnu a na ní navážou další přípravné práce a projednávání s veřejností.

Úvodem jsme sice uvedli, že zřizovatel nesmí zasahovat do pedagogických a dalších vnitřních procesů škol, ale jedné možnosti přece jenom využíváme. Získali jsme v roce 2018 čtyřletou dotaci v rámci Místního akčního plánu rozvoje školství, který nám umožňuje pořádat nejrůznější školení pro pracovníky škol i rodiče, odborná setkávání a řadu obdobných akcí.

Školství je pro Prahu 12 stěžejní oblastí. Zatímco rodiče odjíždějí každodenně za prací mimo naši městskou část, musí vědět, že je o jejich děti v té době dobře postaráno a že se jim dostává té nejlepší péče. O to usilujeme a bude usilovat i nadále!

Petr Prchal (TOP 09)

radní pro školství

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme