První krok k získání kulturního domu v Cholupicích

14. 2. 2022

Rada městské části Praha 12 na svém jednání 8. února 2022 schválila záměr na výkup budovy bývalého kulturního domu v Cholupicích. Usnesením Krajského soudu v Praze bylo v roce 2013 určeno vlastnictví k této budově ve prospěch Zemědělského družstva „Agrofarma”, v likvidaci. Objekt ze z větší části nachází na pozemku ve vlastnictví hlavního města Prahy ve svěřené správě Městské části Praha 12. Část objektu leží také na pozemcích státu a může s ním disponovat Úřad pro hospodaření státu ve věcech majetkových.

Chtěl bych tímto poděkovat kolegyni radní Hance Jandové, která vedla jednání s likvidátorkou Zemědělského družstva Agrofarma a samozřejmě také likvidátorce tohoto družstva, paní Věře Svobodové. Dohoda všech zúčastněných stran směřovala k tomu, aby po letech chátrání začal bývalý kulturní dům znovu sloužit veřejnosti. Městská část Praha 12 v současné době nemá k dispozici dostatečné prostředky na výkup budovy, proto mě Rada městské části pověřila jednáním o získání finanční výpomoci od hlavního města Prahy.

Je to první, ale velmi významný krok, protože se jedná o naprosto strategické místo v centru Cholupic. Pevně věřím, že se nám podaří přijatou dohodu dotáhnout až k podpisu smlouvy. Zároveň s tím jednáme o možnostech, jak získat také druhou část pozemku, která je v současné době ve vlastnictví státu.

Během dubna či května letošního roku máme v plánu uspořádat participační setkání za účasti obyvatel Cholupic, na kterém chceme diskutovat o budoucím možném využití objektu. Zvažujeme zde do budoucna umístit několik tříd mateřské školy, která z našeho pohledu v Cholupicích velmi chybí. Zároveň se nabízí možné využití prostor pro místní komunitní či spolkový život. V případě zájmu ze strany podnikatelské sféry by se zde nabízel i vznik obchodních prostor.

Petr Šula

místostarosta Prahy 12

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme