Praha 12 - jak to vidí opozice a co na sebe neprozradila paní starostka?

7. 3. 2017

Níže uvedený článek byl zaslán redakci Novin Prahy 12 již 16.11.2016 a byl reakcí na zavádějící a nevyvážený článek bývalé starostky Daniely Rázkové (KDU-ČSL) ze Změny pro Prahu 12 s názvem "Lehce předávám těžký starostovský řetěz". Článek nebyl otištěn v následujících 3 číslech Novin Prahy 12, čímž byl porušen zákon č. 46/2000 sbírky (tiskový zákon). V §4a se uvádí, že vydavatel periodického tisku územního správního celku je povinnen poskytovat obje ktivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto samosprávného celku. Omlouváme se tak čtenářům, že článek není již zcela aktuální, nicméně vyjadřuje pohled opoziční TOP 09 na 2 roky koaliční vlády pod starostkou Danielou Rázkovou, která má i v současné době ve své gesci Noviny Prahy 12.

***

Jak to vidí opozice? Co na sebe paní starostka neprozradila.

V listopadovém čísle Novin Prahy 12 se končící paní starostka ohlédla za uplynulými dvěma lety, protože se toho hodně událo. S tím souhlasíme a nabízíme stručný pohled opoziční TOP 09 na to, jak si koalice pod vedením Daniely Rázkové vedla.

Hned na začátku prvního roku vládnutí schválila rada účelovou organizační změnu, kdy 16 míst zrušila a 12 nových zřídila. Vyplatila na odstupném přes 2 miliony korun. Dnes je počet zaměstnanců možná vyšší než dříve, jen bylo potřeba se zbavit nezávislých a zkušených odborníků.

Koalice zvýšila počet placených radních a tím také náklady na toto volební období o cca 4 mil Kč. Škoda, že to občané nepoznají také na zvýšené kvalitě práce vedení radnice.

Koalice Změna pro Prahu 12, ANO a ČSSD pod vedením paní Rázkové se nebála navrhnout prolomení nulové tolerance hazardu, kterému naštěstí zabránilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Dle návrhu koalice mělo na území naší městské části pokračovat 7 heren, některé dokonce v blízkosti škol. Tomuto kroku bohužel nezabránilo ani mimořádné Zastupitelstvo Prahy 12 svolané opozicí, protože paní Rázková hlasovala s koaličními partnery. Znovu se tak ukázalo, že jedna věc jsou veřejné proklamace a druhá skutečné činy.

V oblasti územního plánování nastolila koalice nebývalý klientelismus. Byl schválen návrh změny územního plánu pro příbuznou místostarosty Michala Pince z hnutí ANO, naopak rada vzala zpět souhlas svých předchůdců k vybudování soukromého domova pro seniory, čímž oddálila jeho realizaci minimálně o jeden rok. Zároveň podpořila změnu územního plánu pro poradkyni paní starostky Rázkové z louky na SO3 (částečně urbanizované rekreační plochy a tedy možnou zástavbu).

Kdo si pamatuje předvolební pochody paní starostky Rázkové ze Šabatky, tak musí být minimálně překvapen, že tuto louku vyměnila za 10 mil Kč a umožnila zástavbu této lokality. Koalice také podpořila zástavbu v lokalitě Šance a v některých zahrádkářských koloniích. Uskupení Změna pro Prahu 12/KDU-ČSL nadále úspěšně vystupovalo proti realizaci napojení Prahy 12 na Pražský okruh. Toto napojení je tak bohužel stále v nedohlednu. V Komořanech došlo k pochybné směně pozemků, kde zeleň je dražší než stavební pozemek. Dochází k přípravě výstavby supermarketu v místě, kde občané požadují nejprve koncepční studii.

Sledujeme nárůst výběrových řízení pro omezený okruh předem vybraných zájemců – např. výběrová řízení na poradce pro novou radnici, domov seniorů, výrazný nárůst poptávek po právních službách. Zrušení rozklikávacího rozpočtu a tím další snížení transparentnosti hospodaření městské části. Koalice ignorovala požadavky TOP 09 na instalaci hlasovacího zařízení, které by občanům umožnilo kontrolovat hlasování svých zastupitelů. Hlasovací zařízení by přitom přišlo jen na zlomek nákladů oproti mnoha milionům vydaným na pochybné poradenské služby. 

Praha 12 byla nominována do každoroční soutěže Otevřeno x Zavřeno v části Zavřeno za odmítání poskytovat informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím, dokonce i zastupitelům.

Závěrem by bylo snad dobré dodat, že paní starostka má jako bývalá novinářka veliké nadání v tom, jak komunikovat se svými občany. Noviny Prahy 12 tak bohužel nejsou vyváženým médiem a opozice má jen velmi omezený prostor, jak informovat občany o skutečném stavu naší městské části.

Petr Šula

předseda klubu TOP 09