Praha 12 bude vymáhat peníze

7. 4. 2017

TOP 09 na Praze 12 prosadila usnesení, kterým vyzvala Radu městské části Prahy 12, aby podnikla nezbytné kroky k vymožení předpokládaného bezdůvodného obohacení od vydavatele knihy.

Více než dva měsíce po vydání našeho článku „Praha 12 hledá 1 milion korun“ se koalice na Praze 12 otřásá v základech. TOP 09 na Praze 12 prosadila usnesení, kterým vyzvala Radu městské části Prahy 12, aby podnikla nezbytné kroky k vymožení předpokládaného bezdůvodného obohacení od vydavatele knihy. Zároveň by měla Rada prověřit, zda nedošlo v případě neoprávněného proplacení „zálohové faktury“ ze strany bývalé starostky Daniely Rázkové ze Změny pro Prahu 12 (KDU-ČSL) k porušení zákona. Rada již zároveň také odebrala kompetence místostarostce Daniele Rázkové a místostarostovi Zbyňku Boublíkovi (oba ze Změny pro Prahu 12).

V reakci na výše uvedený text se nejdříve vyjádřil pan místostarosta Zbyněk Boublík ze Změny pro Prahu 12, že vše je jinak a hlavně v pořádku. To, že všechno v pořádku není, se můžeme dočíst v Zápise z dílčího přezkoumání hospodaření městské části Praha 12, který zpracoval odbor kontroly Magistrátu hlavního města Prahy. Kontrolní odbor nejen potvrdil, že zálohová faktura byla proplacena v rozporu s vnitřními předpisy, ale také upozorňuje na riziko nehospodárného vynaložení finančních prostředků v důsledku neprovádění řídící kontroly. Proplacení zmíněné zálohové faktury, tedy předčasné uhrazení díla, schválila tehdejší starostka Daniela Rázková a nikoli odpovědný zástupce starostky, jak se píše v kontrolní zprávě.

Na programu zastupitelstva bylo také odvolání uvolněného člena rady za Změnu pro Prahu 12, který byl do funkce zvolen teprve v listopadu 2016 při „výměně starostů “. Příčinou návrhu na odvolání byl jeho odchod z klubu Změny poté, co si dovolil projevit vlastní názor na postup své kolegyně Daniely Rázkové při přípravě knihy Křížem krážem po Praze 12, i v dalších záležitostech. Radní nejen nebyl odvolán, ale zastupitelstvo přijalo výše uvedené usnesení.

To, že vše není v pořádku, uznala bývalá starostka Daniela Rázková na jednání kontrolního výboru, kde prohlásila, že „největší chybou bylo, že je smlouva příliš obecná a špatně právně ošetřená.“ Proč jí tedy v tomto stavu Radě předložila ke schválení, již nevysvětlila. Naopak bylo do schránek obyvatel městské části rozneseno před konáním zastupitelstva nové číslo Modřanských novin, které nepravidelně vydává Sdružení občanů Prahy 12, tedy potažmo Změna pro Prahu 12. V novinách připomněla své zásluhy o rozkvět Prahy 12 za poslední dva roky a obvinila své koaliční kolegy i opozici z vytvoření umělé politické kauzy jako „Bič” na neposlušnou místostarostku. 

Dnes již víme, že veškeré peníze z inzerce inkasoval vydavatel knihy, přestože na to dle smlouvy o dílo nemá žádný právní nárok. Zhotovitel navíc potvrdil, že si nárokoval i dary věnované městské části na vydání této knihy o Praze 12. A co ještě prohlásila paní místostarostka Daniela Rázková, která celý materiál předkládala ke schválení? „O finanční stránku jsem se nestarala, já jsem se starala jen o obsahovou stránku“.

Děkujeme, pak už nám je úplně vše jasné.

Petr Šula, předseda klubu zastupitelů TOP 09 Praha 12

Štítky
Osobnosti: Petr Šula