Podpora MHD určitě ano, buzerace řidičů ne

12. 11. 2021

V Praze postupně dochází k rozšiřování vyhrazených pruhů pro MHD a k doplňování jízdních pruhů pro cyklisty. Já určitě patřím mezi zastánce městské hromadné dopravy a podporuji také doplňování jízdních pruhů pro cyklisty tam, kde to dává smysl. V posledním roce došlo k doplnění vyhrazených pruhů a nových jízdních pruhů pro cyklisty také v Modřanské ulici. Jsou umístěny necelých 100 metrů od funkční paralelní cyklostezky. K realizaci došlo i přes jasný nesouhlas odborů dopravy MČ Praha 4 a MČ Praha 12. O smysluplnosti těchto vyhrazených pruhů si určitě naši občané udělali obrázek sami.

To však byl pouze první krok, po kterém následoval návrh na zrušení veškerých výjimek u vyhrazených pruhů. Jedná se o snahu o úplné vyhnání řidičů z jízdních pruhů pro autobusy. V hlavním městě je okolo 40 kilometrů pruhů vyhrazených pro MHD. Vyhrazení pruhů je dosud časově omezeno a většinou neplatí 24 hodin denně. Obvyklý čas platnosti pruhů je od pondělí do pátku od 07:00 do 11:00 a od 14:00 do 19:00 hodin nebo podobně. To se však má změnit a tyto vyhrazené pruhy již nebude možné využívat vůbec, a to i přes nesouhlasné stanovisko Policie ČR.  Není žádný reálný důvod nutit řidiče vyhýbat se vymezeným jízdním pruhům v době mimo špičku nebo víkendech či o půlnoci. Dojde ke zbytečnému zahušťování dopravního provozu v jednom jízdním pruhu a vytváření kolizních situací při zařazování řidičů ze dvou do jednoho pruhu.

Jednoznačně souhlasím s podporou MHD a cyklodopravy. Nesmí se to však dostávat do opačného extrému a ve výsledku omezovat řidiče i na místech a v době, kdy to vůbec není zapotřebí.

 

Petr Šula

místostarosta MČ Praha 12

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme